משפט נתניהו: המשפט בתיק 4000 של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו נמשך היום (שלישי) לאחר שהתחדש אתמול בחקירתו הנגדית של עד המדינה שלמה פילבר על ידי עו"ד ז'ק חן, עורך דינם של הזוג שאול ואיריס אלוביץ'. נתניהו הגיע בעצמו לאולם המשפט לחקירה הנגדית שעורך עורך דינו בועז בן צור לפילבר.

עדכונים מבית המשפט

15:12: פילבר: "כולם (החוקרים) נמצאים בתחרות, המרוץ למיליון מי יביא את הראש של נתניהו… אתם מסמנים אותי"

14:47:  בן צור: "החוקרים אומרים לך לשמור על האינטרסים שלך. איך אתה יכול לשמור על האינטרסים שלך?"

פילבר: "להגיד שנתניהו נתן את ההוראה (למיזוג בזק-יס)". 

בן צור: "שמור על האינטרסים שלך הכוונה- תגיד שנתניהו נתן הנחייה (למיזוג בזק יס)".

פילבר: "ככה הבנתי".

13:39: פילבר: "הייתי בסערת רגשות מאוד גדולה. מצד אחד אני עונה להם ומתווכח איתם והחצי השני של המוח נמצא באסטרטגיות. מה המשמעות של כל הדבר הזה. אני מרגיש מאוים. את ההתנפלות של שלושה חוקרים עלי..."

עו"ד בן צור: "הם מאיימים עליך כדי שתשנה את גרסתך?"

פילבר: "כדי שאזכר".

בן צור: "כי אתה לא יוצא מכאן לא זוכר. את מה שאנחנו רוצים שתגיד - שמי שנתן את ההנחיה למיזוג הוא נתניהו".

פילבר: "כן".

בן צור: "תסכים איתי שהיה הליך מאוד אקטיבי בחקירה שמביאים לך בחקירה"

פילבר: "הייתי אחרי 100 שעות חקירה וריענונים. זה היה אגרסיבי מאוד. אף פעם חוקרים לא דחפו לי אמירות או דחקו אותי לתת תשובות כמו במקרה הזה".

(מהסרטון) בסרטון נראה החוקר שהוא סמ׳ בודדים מפילבר.

השופט בר-עם: "איך הוא הרגיש עם הקרבה של החוקר?"

פילבר: "מאויים, מרגיש שמאיימים עלי".

13:36: עוד קטע וידאו מהחקירה מוקרן:

פילבר: "מה שאתה עושה עכשיו אתה מכריח אותי להשיב".

חוקר: "ממש לא נשמה. אבל אתה תיזכר באמת".

13:19: לאחר הפסקת הצהריים, הווידאו המשיך מהחקירה ושם נראה ראש צוות החקירה אומר לחוקריו "אין לי ראיה אחת".

פילבר בחקירה: "אני לא רוצה כי אתה לוחץ אותי להגיד משהו לא נכון".

חוקר: "תגיד שזה ביבי".

עו"ד בעז בן צור: "בווידאו של החקירה נאמר "תגיד שזה ביבי", מדהים שבתמלול זה לא מופיע".

נתניהו שבאולם קורא: ״וואו״.

פילבר: "החוקרים לא רצו לשמוע על מקרים אחרים שבהם נהגתי בדיוק כפי שנהגתי בבזק. הם סתמו לי את הפה".

12:08: פילבר מאשר: "החוקרים רצו שאשנה גרסה.  הבנתי מהחוקר שאם לא 'אזכר' יאריכו לי את המעצר".

בן צור: "כלומר אתה צפוי להארכת מעצר נוספת אם לא תזכר"

פילבר מאשר

עוד חלק מהחקירה: 

ראש צוות החקירה: "אם נתניהו אמר לך לזרז מיזוג בזק-יס זו עבירה? זו לא עבירה".

פילבר: "אבל אני לא זוכר שהוא אמר לי את זה"

ראש צוות החקירה: "אז תיזכר. זה התפקיד שלך ב-4 ימים האלה"

באולם:
פילבר: "חלק מהפעמים שאני אומר שאני לא זוכר אמרתי כדי לקנות זמן. אני עונה להם תמיד... במקרה הזה זה היה אוטנטי באמת לא זכרתי".

11:50: ראש צוות החקירה: "שום דבר לא קורה סתם. הגעת לכאן כי זה הגורל. ופעם ב.. נותן לך אלוהים לשנות. לשמור על עצמך לשמור על הילדים שלך לשמור על עצמך. אם אני הייתי השר הייתי רוצה אחד כמוך. אמיתי. כי אם נגיע לפה אתה תשמור עלי".

פילבר "לא חושש, זה לא העניין של חושש. אני אומר לך אמיתי, תשאל את אישתי, תשאל את רמי וויס הוא (נתניהו י.א) לא נתן לי הנחיה".

השופט בר-עם: "האם קיבלת או לא קיבלת הנחיה?"

פילבר: "ברמה הכללית המערכתית לא".

11:40: בן צור: "אתה אומר שלוש פעמים אני לא זוכר שהיה דבר כזה. החוקר אומר שהוא חל להיזכר ובווידאו אתה עושה תנועות סביב הראש, כאילו תכניס לך למוח מה שלא היה".

פילבר: "הרגשתי שמנסים לדחוף לי בכוח דברים לפה. אני בסערה מאוד גדולה".

בן צור מראה קטע וידאו נוסף מאותה חקירה: 'יש לך שר תקשורת, יש לו ראש מטה קוראים לו צפריר... אחרי שבצדק הוא מכניס מישהו שהוא שלו אנחנו לא גרים פה באיזה קיבוץ אני אקח אותך כדי ש... אני יש לי מדיניות ואתה עושה מה שהוא אומר לך וזה בסדר".

חוקרת אחרת: "כך צריך להיות'

חוקר: 'אחרי שתגיד לי את מה נתחיל לשאול שאלות'

בן צור: "מנחים אותך שהשר מנחה אותה לבצע מדיניות, שוטפים לך את המוח".

פילבר: "כן ותגיד את זה בקולך".

עו"ד מראה בחקירה איך ראש צוות החקירה יושב 40 סנטימטר ממנו וגוהר עליו. עו"ד בן צור: "זה מאיים?"

 פילבר: "זה חדירה למרחב הפרטי. זה מפריע".

פילבר אומר לחוקרים: "אם יש לכם איזה עובדה שיכולה לאשש את זה יכול להיות שזה יזכיר לי אבל אני באמת לא זוכר את זה".

חוקר: ''נראה לך, הכל טיפין טיפין, לאט לאט. נראה לך הכל. זה יביך אותך"

בן צור: "לא זכרת אבל יש לך פקפוק כי אמרו לך שיש להם ראיות הקלטות ואתה מבקש שיראו לך כי אתה לא זוכר, אתה מוכן לקנות תחת הלחץ של החקירה את סיפורי המעשיות שלהם למרות שאתה לא זוכר".

פילבר מאשר: "אני מתחיל לאבד אצלי בראש, מבחינת המשמעויות האחרות של כל מה שקורה והארכת מעצר ואני באמת מנסה להיזכר".

בן צור: "ואתה האמנת לשקרים האלה"

פילבר: "כן. אמרתי לעצמי שמדינת ישראל לא תפתח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה אם אין לה שום דבר. שום ראיות".

בן צור: "מבחינתך זה היה חורבן כלכלי ואישי מה שקרה וברגע שתגיד את השם נתניהו זה יפסק".

פילבר: "נכון. הבנתי שדרך אישתו וראש הממשלה הסתבכתי אולי בדברים כאלה ואחרים. העובדה שניר חפץ מעורב בזה מעצימה את העניין הזה. רציתי לראות איפה אני עומד".

עו״ד בן צור מבסס את התודעה של פילבר בחקירה:

חוקר: 'לביבי היה חשוב לו לעשות רפורמה בטלקום?'
פילבר: 'לא, לא עניין אותו הטלקום.'
חוקר: 'דיבר איתך על רפורמה בטלקום?'
פילבר: 'אמר לי רק דבר אחד: תמשיך את התחרות ואל תעלה מחירים'.
חוקר: 'הצגת לו למעשה מיזוג בזק יס בסמוך למועד מינוייך'?
פילבר: 'לא, לא'
חוקר: 'הייתה לך פגישה איתו בסמוך למועד מיונייך בנושא מיזוג בזק יס?- ותנסה להיזכר'.
פילבר: 'לא'
חוקר: 'תנסה להיזכר שוב'.
פילבר: ל'מיטב זכרוני, לא'.
חוקר: 'אומר לך שהייתה פגישה'
פילבר: 'הייתה לי פגישה איתו?'
חוקר: 'נכון'
פילבר: 'לא זוכר. לא זוכר. באמת לא זוכר.'


בן צור: "מנסים לשטוף לך את המח שהשר (נתניהו) הנחה אותך".
פילבר: "כן, מובילים אותי כל הזמן שאגיד את זה".

בן צור: "אתה האמנת לשקרים האלו (של החוקרים)?"
פילבר: "במידה רבה כן. החוקר אמר לי תן את הראש של נתניהו ואלוביץ׳".

11:16: פילבר מתאר את השוק שהיה בו בהארכת מעצר  לחמישה ימים על ידי השופטת פוזננסקי: "פתאום אני רואה שאני מואשם בשוחד ונחקר באזהרה ודברים שלא הכרתי. נתניהו על וואלה מעולם לא דיבר איתי והרגשתי שמכניסים אותי לאירוע שמעולם לא הייתי קשור אליו. זו סינית מדוברת מבחינתי אתה מתחיל להבין שזו חתיכת דרמה מטורפת".

עו"ד בן צור: "אומרים לך בחקירה שאתה איש אמון של נתניהו ואתה שוכב על הגדר סתם".
פילבר: "פילבר: אמרו לי דברים כמו 'תיפתח את הפה תתחיל לדבר. מכרו אותך אתה פראייר, ואתה סתם מחפה'".

עו"ד בן צור: "עשו לך תרגיל חקירה והמצג המדומיין הזה שוקע באיזה שהוא מקום".
פילבר: "אני הנחתי שהמדינה לא ממציאה דברים. היא לא בא וחוקרת ראש ממשלה והופכת את כל המדינה אם אין לה ראיות מאוד מאוד מוצקות".

פילבר דיבר על מה שהעסיק אותו בשבועות הראשונים של המשרד: "גולן טלקום התחכמה ועשתה הסדר עם סלקום והתחילה לפרק את האנטנות שלה. הייתה ברור כבר שהייתה הפרה של חברת גולן. על השולחן היו 250 מיליון שקל והדבר השני להתעמת עם נושא התחרות. חילטתי ערבות של 40 ומשהו מיליון שקל. נתניהו אומר לו אל תעלה מחירים ואני צריך להיכנס למחולל התחרות בשוק ולהתעמת איתו".

עו"ד בן צור: "אומרים לך מה השר אמר ואז אתה אומר שהשר לא אומר ואז הם מתחילים מכל כיוון. איך יכול להיות שהמנכ"ל מקבל החלטות בלי שהשר מעורב בעניינים".

פילבר: "הם לא מבינים את המטריה. קיבלתי את המפתחות של המשרד וכל עוד לא היו פיצוצים או משברים לא עניין אותו מה קורה המשרד. אני מבין שהם לא מבינים איך זה מתנהל אבל ככה זה התנהל"

עו"ד בן צור: החוקר אומר לך "'תשב פה ותשקר ואז הכל יתהפך' ואז אתה אומר אני לא משקר".
פילבר: "זה היה הקו של הרשות לניירות ערך. הם לא האמינו לאף מילה שלי והייתה להם איזשהו תזה והם ניסו כל הזמן להוציא אותה ממני".

11:12: פילבר טען: "הבוקר ברשתות החברתיות קיבלתי איום ישיר מכתב משפט שיושב פה מה יקרה חס וחלילה אם לא אגיד דברים מסוימים".
דבריו כוונו לכאורה לכתב המשפט של חדשות 13, אביעד גליקמן, זאת לאחר שצייץ בחשבון הטוויטר שלו: "פילבר יצטרך לחשוב טוב טוב אם הוא מתמסר לנתניהו ובכך בעצם מודה כי שיקר לאורך כל הדרך ויסתכן מאוד בהגשת כתב אישום, או שיגיד את האמת כפי שאמר במשטרה".

10:18: עו"ד בן צור: "שואלים אותך בחקירה מה השר (נתניהו) רוצה. באילו מילים הוא משתמש. ואתה עונה שתמשיך את התחרות  ואת הרפורמה של כחלון".

פילבר: "כן".

10:15: פילבר: "אני מבין שחושבים שנתניהו שלח להיטיב עם אלוביץ  ואני הסברתי 80 אלף פעם שאני פעלתי לפי מיטב שיקול הדעת המקצועי שלי".

פילבר (מתוך החקירה): "אני אומר לך באמת עכשיו, אני אומר את זה כי זה כל הזמן מרחף באוויר- בעניין הזה של נתניהו אלוביץ הוא לא אמר לי מילה. באמת, הוא לא אמר לי מילה".

- פילבר מאשר

מתוך החקירה:

חוקרת: "השאלה אם קיבלת רושם או אפילו הוסבר לך שצריך מה שבזק מבקשים צריך לנסות לעשות?"

פילבר: "אף פעם לא, אף פעם לא הייתה לי שיחה עם ראש הממשלה בעניין הזה".

09:55: עו"ד בן צור מקריא את דברי פילבר מחקירה ב- 17.6.2017:  "'אמרתי כבר כמה פעמים שהוא (נתניהו י.א) נתן לי ברכת הדרך מאוד מאוד קצרה'. אמרת שאין לנתניהו שום דבר נגד התחרות". 

פילבר (בסרטון נוסף): "הוא (נתניהו י.א) אמר לי משפט אחד כשנכנסתי אליו: טלקום לא מעניין אותי, יש לי כל מיני פניות- אני מפנה אותם אליך, אני לא חייב כלום לאף אחד, תעשה מה שאתה מבין שהכי טוב". 

פילבר: "אני מאשר".

עו"ד בן צור: "לא נשאלת. אתה מעלה את זה מיוזמתך. הרגשת קורבן. היו לך דאונים מאוד גדולים כאילו אנשים שנותנים לך ללכת.
החוקר אומר לך שאתה היית קורבן. זרקו אותך".

פילבר: "נכון".

עו"ד בן צור: "אתה עונה לו 'אני אומר לך כי כל הזמן מרחף באוויר אלוביץ ונתניהו ובאמת הוא לא אמר לי מילה'".

פילבר מאשר

שלמה פילבר (צילום: ראובן קסטרו, וואלה!)
שלמה פילבר (צילום: ראובן קסטרו, וואלה!)

חקירה זו התמקדה בניסיונות להוכיח כי החברות בזק והוט זכו ליחס אחיד מטעם פילבר בעת שכיהן כמנכ"ל משרד התקשורת, וכי פגישה גדולה המוזכרת בכתב האישום איננה כלל הכצעקתה ואולי אף לא התרחשה בזמן ובמקום שנטען.

הפגישה, שזכתה לימים לכינוי "פגישת התאנים והיין", עסקה לכאורה בסיכום ההטבה לבזק תמורת סיקור אוהד, שבהמשך הפך להיענות חריגה באתר של וואלה!. "בזיכרון הדברים אמרו לי: 'תגיד מה אתה יודע או לא יודע על אלוביץ''. אני הבאתי רשימה של אפיזודות, ואחרי כן בחקירה ניסו להרחיב כל אחד מהדברים האלה", טען פילבר בפני חן בהקשר של הפגישה.

הוא הוסיף: "קראתי את התמלילים של החקירה הזאת וראיתי שהרבה פעמים נתתי פרשנויות והסברים מסביב לעובדות המדויקות. אני כבר לא יודע מה אני מתאר עכשיו כמציאות ומה אני מתאר כחזרה על דברים שאמרתי. יש נושאים שחרותים לי בראש. זה מסוג הדברים שכנראה, כפי שזה נראה, שיתפתי פעולה (עם החוקרים - מ"ו) והייתי קואופרטיבי. אמרתי לחוקרים: 'תביאו לי כלי עזר'".

נקודה נוספת שהעלתה ההגנה הייתה הטענה שלמעשה פילבר לא היה הגורם המעכב בעניין האישור לחברת בזק. "בחודשים יוני ויולי צצה סוגיה חדשה, שגם עליה ביהמ"ש לא שמע ושגרמה לעיכוב הנושא של ההדדיות, זוכר?", שאל חן את פילבר. זה ענה: "שב"כ?".

חן אמר: "יפה. סוגיות ביטחוניות". פילבר הגיב: "בזק צריכה אישור, בעלים, תשתיות. מאותה סיבה בדיוק השב"כ רצה איזה פיקוח ושליטה על התשתיות של בזק".

עוד טען חן שבחקירה לא עסקו החוקרים ביחסו של פילבר לחברת הוט, ועד המדינה חיזק את דבריו. "הפעילות שלך כל הזמן הייתה בזק והוט", אמר חן. פילבר השיב: "לאורך כל הדרך". חן המשיך: "המשפט הזה עוסק בהתנהלות שלך מול בזק, העניין מול הוט נשאר על רצפת חדר העריכה". פילבר ענה: "ניסיתי להציג לחוקרים. התעלמו".