על רקע המאמצים לבלום את התפשטות מגיפת הקורונה, פרסם מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מחקר
שמנתח את השפעת המגיפה על התמותה הישירה מהמחלה ועל התמותה ההיקפית הפוטנציאלית, כתוצאה מצמצום בלתי נמנע בטיפול במחלות אחרות.

עם הממצאים שמציגים החוקרים, בהם הדמוגרף פרופ' אלכס וינרב וכלכלן הבריאות פרופ' דב צ'רניחובסקי, נמנים שלושה תרחישים עיקריים המסתמכים על שיעורי התמותה מהמחלה בסין ובאיטליה ועל שיעורי התמותה מסיבות אחרות בישראל ובאיחוד האירופי, בהתייחס להרכבי האוכלוסיות, לגילים ולהשוואות מבוקרות בין ישראל למוקדי התפרצות מוכרים. החדשה המעודדת היא, לטענתם, שמספר מקרי המוות מהנגיף לא יעלה על מאות אחדות.