קורונה בישראל 28/01/2022 בשעה 10:10
מאומתים יומי 57,563
סה"כ חולים קשים 946
סה"כ נפטרים 8,556
מקדם ההדבקה 1.05
אחוז חיוביים 25.69%
עקומה אפידמית

קורונה בישראל