קורונה בישראל 06/05/2021 בשעה 09:17
סה"כ נדבקים 839,837 מחצות 3+
סה"כ חולים קשים 23 מחצות 2+
סה"כ נפטרים 6,427
מחוסנים במנה ראשונה 5,491,534
מחוסנים במנה שנייה 5,149,382
עקומה אפידמית
בחל"ת 625,803
דורשי עבודה 973,881
חזרו לעבוד 606,684

קורונה בישראל