התפשטות הקורונה בישראל 07/03/2021 בשעה 08:08
סה"כ נדבקים 801,461 מחצות 1,246+
סה"כ חולים קשים 712 מחצות 3-
סה"כ נפטרים 5,889 מחצות 0+
מחוסנים במנה ראשונה 4,941,633 מחצות 12,310+
מחוסנים במנה שנייה 3,748,243 מחצות 31,542+
עקומה אפידמית
בחל"ת 625,803
דורשי עבודה 973,881
חזרו לעבוד 606,684

קורונה בישראל