התפשטות הקורונה בישראל 18/1/2021 בשעה 19:38
סה"כ נדבקים 557,563 מחצות 7,098+
סה"כ חולים קשים 1,161 מחצות 60-
סה"כ נפטרים 4,040 מחצות 0+
מחוסנים במנה ראשונה 2,156,279 35,493 מחצות
מחוסנים במנה שנייה 391,090 81,539 מחצות
עקומה אפידמית
בחל"ת 625,803
דורשי עבודה 973,881
חזרו לעבוד 606,684