קורונה בישראל 27/01/2022 בשעה 17:45
מאומתים יומי 67,723
סה"כ חולים קשים 931
סה"כ נפטרים 8,541
מקדם ההדבקה 1.11
אחוז חיוביים 24.58%
עקומה אפידמית
כתבות אחרונות