חברי עמותת "אנשי האמת" פנו לבית הדין הבינלאומי בהאג בטענה לפגיעה בכללי האתיקה במבצע החיסונים הישראלי, ואף הגישו עתירה לבג"ץ בנושא במטרה לקבל הבהרות ממשרד הבריאות. חברי העמותה מתנגדים, לדבריהם, לניסוי בכפייה ללא מתן הסבר מקדים למשתתפי הניסוי, ומציינים כי מדובר בניסוי קליני המצוי בשלב 3.

לפני ימים אחדים השיבו בהאג שהתלונה התקבלה ותטופל. לטענת הפונים אופן מתן החיסונים לציבור בישראל מפר את קוד נירנברג – כללי אתיקה בביצוע ניסויים אשר נוסחו בעקבות מאורעות מלחמת העולם השנייה. הפונים להאג ולבג"ץ הינם אזרחים ישראלים שהחליטו לייסד עמותה בשם "אנשי האמת" ומיוצגים על ידי עורכי הדין יולי רוזנברג, אריה סוכובולסקי ורות מכנס.

בעתירה נכתב: "מדוע לא יבוטל ו/או יושעה הניסוי הרפואי החדשני שהמשיבים עורכים על אוכלוסיית ישראל, בניגוד לכללי קוד נירנברג, חוק זכויות החולה, נוהל משרד הבריאות לניסויים רפואיים בבני אדם ובייחוד נוהל הסכמה מדעת בניסויים רפואיים בבני אדם, ותוך סיכון משמעותי לאוכלוסיית ישראל ולבריאותה". 

תגובת משרד הבריאות: "העתירה הועברה למשרדנו אתמול. אם וכאשר בית המשפט העליון יבקש התייחסותנו אליה, נגיב בבית המשפט כמקובל".