לימודים באקדמיה, במכללות ובאוניברסיטאות אינם צריכים להתנהל במתכונת של בית ספר תיכון. באקדמיה, עיקר חובת הלימוד מוטלת על הסטודנט עצמו. במערכות החינוך בעולם מועברים השיעורים במתכונת זהה זה מאות שנים. המערכת קפאה על שמריה ולא מיצתה את מלוא התועלת של העידן הטכנולוגי. בעת הזו אין לנו ברירה אלא להתמודד. הלימוד המקוון שנכפה עלינו מכריח אותנו לבצע שידוד מערכות בבתי הספר ובאקדמיה.

עד לקורונה, מורה בבית הספר עמד לפני תלמידים בכיתה שממדיה הסטנדרטיים הם 47 מ”ר, ולפניו ארבעה טורים של שולחנות הפונים אל הלוח. המורה לימד נושא מסוים מול תלמידים שחלקם משועממים ובתום השיעור השית עליהם שיעורי בית ומירר את זמנם החופשי גם לאחר שעות הלימודים.

המכה שניחתה על העולם ועל מערכות החינוך בעקבות הקורונה הובילה ללימודים מקוונים מרחוק, בעיקר בעזרת תוכנת הזום. לאילוץ הזה ישנם יתרונות וחסרונות רבים, חלקם מהותיים וחלקם טכניים. המצב החדש שנוצר מחייב מציאת דרכים לצמצום החסרונות ולהעצמת היתרונות. אסור בשום פנים ואופן לקחת את שיטת הלימוד הקודמת ולהעתיק אותה לתוך מערכת הלימוד המקוון. זה איננו אותו הדבר.

לדוגמה: אסור לדרוש מהתלמידים לשבת קשובים מול מסך המחשב במשך שמונה שעות רצופות ולהאזין לשיעורים שונים. זה גובל בפשע חינוכי ומעניק בעיקר פרנסה לרופאי העיניים. חייבים ליצור מתכונת הגיונית של הפסקות. השיעור בזום מחייב שינוי ממשי אצל המורה או המרצה. השיעור חייב להתקיים במתכונת שונה שמעודדת לימוד עצמי וסקרנות אינטלקטואלית.

רצוי להציג את נושא השיעור בתחילה ולדרוש מהתלמידים להקדיש מחצית מזמן השיעור ללימוד הנושא בעצמם בעזרת האינטרנט, או לחלק להם משימות בתת־נושאים, ולאחר מכן לקיים דיון עם כל התלמידים כדי לסכם את הדברים, או להרחיבם.

אפליקציית זום (צילום: צילום מסך)אפליקציית זום (צילום: צילום מסך)


דוגמה נוספת לגזירת יתרון מהמצב הקיים קשורה בבחינות. ברור שמאוד קשה לקיים בחינות אמינות בזום. לכן במקום בחינה, רצוי לדרוש מהתלמידים לכתוב מספר מצומצם של עבודות קצרות לאורך הסמסטר ולהעניק ציון על בסיס העבודות. כדי לצמצם העתקות של עבודות בין התלמידים, אפשר לתת ציון יחסי.

העבודה הטובה ביותר מקבלת את הציון הגבוה ביותר, והיתר מדורגות באופן יחסי לעבודה הטובה. בשיטה זו התלמידים לא יעתיקו, וכך גם יגבר הלימוד העצמי. היתרון הגלום בשיטה זו הוא שהלימוד נעשה באופן רציף במשך הסמסטר, והחומר נטמע טוב יותר מאשר בלימוד לקראת הבחינה, שלאחריה נשכח הכל.

מניסיוני בשנה החולפת בהוראה דרך הזום, הדרך הנכונה לנהל הוראה מקוונת היא לשלב שיעורים סינכרוניים שבהם כל התלמידים נוכחים בשעה היעודה ומשתתפים בדיון עם שיעורים א־סינכרוניים שהתלמידים יכולים ללמוד בזמנם החופשי. אפשר גם לחלק את התלמידים למספר קבוצות למידה מקבילות בזום באמצעות "חדרים", כאשר בכל “חדר” לומדים תת־נושא של השיעור ולאחר מכן מקיימים דיון משותף בניהול המרצה. 

הכותב הוא דיקן הפקולטה למדעים מדויקים במכללת חמדת הדרום ופרופסור אמריטוס של האוניברסיטה העברית