זמני כניסת ויציאת שבת והדלקת נרות - פרשת משפטים | 22.02.20

זמני כניסת ויציאת שבת בעולם: