זמני כניסת יציאת שבת והדלקת נרות - פרשת חול המועד סוכות | 24.09.21

זמני כניסת ויציאת שבת בעולם:
כניסת שבת יציאת שבת וזמני הדלקת נרות | 24.09.2021 - מעריב - פרשת האזינו

תרומה לעני. צילום אילוסטרציה: אינג אימג'

פרשת האזינו הרב ישראל מאיר זינגרביץ'

"דור תהפוכות" (דברים, ל"ב, כ'). ביטוי זה מבטא מצבים בחיים בהם במקום לצעוד בעקבות השכל הישר מהפכים בני אדם את ההגיון הישר לטובת מחשבה עקומה.

מסופר על הגאון רבי פנחס בעל "ההפלאה" זצ"ל, רבה של פרנקפורט, שהופיעה בפניו אשה ותלונה בפיה נגד בעלה: מפזר הוא כל אשר לו לצדקה והבית מתכלכל בעוני ודחקות. בעוד האשה שופכת את מר ליבה הופיע בפתח עני אחד אשר ביקש לשטוח את טענותיו כנגד אחיו שהיה עשיר גדול ומקמץ כל פרוטה ומניח את אחיו הרעב להנמק ברעב.

שלח הרב לקרוא לשני הנתבעים, הבעל הפזרן לצדקה והאח העשיר המפקיר את אחיו העני.

שאל את הראשון: "מדוע מבזבז אתה את כל הונך לצדקה?".

ענה: "הן לא ידע האדם את עתו ויש לו לחשוש שמא ימות למחר. וכשאדם נפטר מן העולם אין מלוים אותו אלי קבר, לא כסף ולא זהב אלא מצוות ומעשים טובים . לפיכך מפזר אני לצדקה הון רב שיתקיים בי 'צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו'".

שאל הרב את הנתבע השני (האח העשיר): "מדוע מעלים אתה עיניך מאחיך האביון ועובר על פסוק מפורש 'ומבשרך אל תתעלם'?".

ענה: "הן לא ידע האדם את עתו. ויתכן שיקצבו לי שנים רבות ובשנות הזקנה אהיה בכוחות חלשים, מי יפרנסני אם לא הוני אשר חסכתי בזעת אפי? הוא יכלכלני בעת שיבתי".

שמע הגאון ופסק את פסקו: "אני מברך את שניכם שכל אחד מכם ישמור ה' ממה שהוא פוחד מפניו. הראשון פוחד שמא ימות מחר בקיצור ימים ולפיכך מבזבז את כל הונו לצדקה, יעזרהו ה' ויזכה לזקנה מופלגת, והשני פוחד שמא יאריך ימים ויזדקק לחסכונותיו ולכן מתקמצן, נברך שיצילהו ה' מכך...".

וסיים החת"ם סופר את המעשה באומרו שעל כך אומר הכתוב: "וירא ה' וינאץ מכעס בניו" ...שהיו מכעיסים לפניו. "ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם". נראה מה תפעל עליהם זכירת האחרית ויום המיתה. ומה ראיתי? "כי דור תהפוכות המה". במקום שזכרון יום המיתה יפעל לתוספת מצוות ומעשים טובים אומרים הם "הרוג בקר ושחוט צאן, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו כי מחר נמות" (ישעיהו כ"ב, י"ג).

ועוד בעניין "דור תהפוכות". הרבי מפשיסחא בטרם היה לאדמו"ר עסק במסחר. ליל שבת אחד נקלע לאכסניה והיין נגמר. צריכים היו להעלות יין מהמרתף. קרא בעל האכסניה היהודי למשרת הנוכרי שיעזור לו. כעבור רגע קט עלו. בעל הבית נושא את המנורה להאיר את הדרך והמשרת נושא את חבית היין. אמר הרבי. זהו "דור תהפוכות". אילו היה הגוי נושא את הפנס והיהודי את היין הכל היה כשר. משהחליפו את תפקידיהם חילל היהודי שבת והיין נאסר לשתייה (הפך ליין נסך האסור בשתייה).

שמחת תורה
אלו זמני כניסת ויציאת חג שמחת תורה 2021
מעריב אונליין 12:27 19/09/2021   2 דק' קריאה
סוכה play button
אלה הם זמני כניסת ויציאת חג סוכות 2021
מעריב אונליין 08:47 19/09/2021   6 דק' קריאה
צום גדליה
צום גדליה תשפ"ב: זמני כניסת ויציאת הצום
מעריב אונליין 06:00 09/09/2021   1 דק' קריאה
ראש השנה באומן
עשרות מעבדות קורונה הוקמו באומן; עשרות אלפי מתפללים מישראל כבר שם
יקי אדמקר וקינן כהן, וואלה! 05/09/2021 20:16   3 דק' קריאה
יום כיפור play button
אלה הם זמני תחילת וסיום צום יום כיפור 2021
מעריב אונליין 10:27 15/09/2021   7 דק' קריאה
מפגש ’מתפללים יחד ביום כיפור’
מתפללים יחד ביום כיפור: להיות חלק מאווירת התפילה
מעריב אונליין 01/09/2021 09:29   2 דק' קריאה
שולחן ראש השנה, אילוסטרציה
איפה אתם עושים את החג? הלו"ז המלא של חודש ספטמבר
מעריב אונליין 31/08/2021 18:56   1 דק' קריאה
שולחן ראש השנה, אילוסטרציה
אלו הם זמני כניסת ויציאת ראש השנה תשפ"ב
מעריב אונליין 13:22 06/09/2021   4 דק' קריאה