זמני כניסת יציאת שבת והדלקת נרות - פָּרָשַׁת מִּשְׁפָּטִים | 28.01.22

זמני כניסת ויציאת שבת בעולם:
כניסת שבת יציאת שבת וזמני הדלקת נרות | 28.01.2022 - מעריב - פרשת משפטים

טקס כריתת הברית על המצוות והדינים שבפרשת משפטים. איור של ג'ון סטיפל דייוויס

פרשת משפטים הרב ישראל מאיר זינגרביץ'

"לא תשימון עליו נשך" (שמות כ"ב, כ"ד).

איסור נטילת ריבית הוא מהחמורים שבמצוות בין אדם לחברו. הגמרא (בבא מציעא ע"ב) אומרת "מלווי בריבית יותר ממה שמרוויחין - מפסידים", ופירש רש"י שהרי אמרו שנכסיהם מתמוטטים לעולם.

שאל הרב יוסף חיים מבגדד (מגדולי רבני ופוסקי יהדות המזרח, מכונה גם ה"בן איש חי" על שם ספרו, 1835־1909), הרי למעשה אלו שני עניינים שונים. האחד שלבסוף נכסיהם מתמוטטים והשני שמלבד זאת - יותר ממה שמרוויחים, מפסידים. הכיצד, אם כן, הכלילם רש"י לפירוש אחד?

פתח בסיפור מעשה. מעשה בצורף זהב מוכשר וחרוץ. עמל, הכה בפטיש, עיצב וגילף. מאשמורת הבוקר עד אישון לילה. פעם הביט אל ידיו ואמר "השבח לאצבעותיי, כמה נאים מעשיכן המביאים לי רווח כה נאה".

ענה חברו העשיר "על מה תתפאר בידיך? הלא בלילה אתה ישן, וידיך שובתות. בעת התפילה אינך עובד ואצבעותיך לא מביאות לך כל רווח. כך בשבתות ובימים טובים. אני, מלאכתי מניבה רווחים ללא עמל גם כאשר אני ישן. גם בשבתות, גם בעת תפילה כספי תופח".

תמה הצורף "מהי מלאכתך?".

ענה חברו "מלווה בריבית אני וכספי מניב רווחים בכל עת, גם ביום כפור כשאני מתודה "על חטא שחטאנו לפניך בנשך ובמרבית, גם אז מוסיפות מעותיי להרבות לי נשך וריבית!".

והנה אמרו חז"ל (מסכת שבת פ"ט) שלעתיד לבוא יצחק אבינו מלמד סניגוריה על ישראל מול הקב"ה באומרו: ריבונו של עולם, הן בלילות לא חטאו בניך ובעת אכילתם ושתייתם לא חטאו ובעת תפילתם לא חטאו. ויתר הזמן אם אתה מוחל, מוטב, ואם לאו אשא אני את עונשם. ובזכות דברי יצחק אנו נפטרים מהעונש ונגאלים לחיי עולם.

כל זה נכון לגבי כולם מלבד המלווים בריבית. הם הרי גם בעת שנתם, גם בעת תפילתם וגם בעת אכילתם צברו ריבית ותפח ממונם. אם כן, חטאו בכל שעות היממה! איך יינצלו מן הדין? נמצא שהברכה שמצאו כביכול בעסקם שהוא מניב פירות כל העת, היא עצמה תהיה להם לרועץ.

על כן אמרו: "מלווי בריבית יותר ממה שמרוויחים - מפסידים! וזאת מלבד העובדה שלבסוף נכסיהם מתמוטטים ומפסידים את שני העולמות.

בחברה האנושית קיימים עשירים ועניים. התורה לא באה למחוק את קיומם של אלו, אולם באמצעות מערכת המצוות הופך הפער בין עשיר לעני לנסבל יותר. התורה שומרת שהעשיר לא יהפוך לעריץ ולמכביד עולו על הנצרכים. ואילו על העני היא שומרת שלא יידרס מתחת למגפי העשירים פן ינצלוהו עד תום.

כוחו של העשיר הוא כספו. כוחו של העני הוא עמל ידיו. ללא העמל של פועלים לא יוכל בעל המפעל להרבות את כספו. באיסור נטילת ריבית מבין האדם כי הממון אומנם שלו, אך אינו ברשותו לעשות ככל רצונו. רק שיתוף כספו עם עמל העמלים הותר. הניצול אסור ואיסור ריבית הוא המצפן.

הר הבית (צילום: שלו שלום/TPS)
שיחות בהר הבית - פרק 74: הזוהר, הרשב''י ובית המקדש
אופירה הלוי 20/01/2022 18:32   2 דק' קריאה
אלברט בורלא (צילום: יהושע ירדן)
חתן פרס בראשית 2022: ד"ר אלברט בורלא
ליאור נוביק 19/01/2022 12:39   2 דק' קריאה
יהודים בהר הבית (צילום: אור נחמיה)
שיחות בהר הבית - פרק 73: שבר הגלות ובית המקדש בקבלה
אופירה הלוי 13/01/2022 15:31   1 דק' קריאה
הר הבית (צילום: שלו שלום/TPS)
שיחות בהר הבית - פרק 72: מהיכן הגיע השם "פלסטין"?
אופירה הלוי 04/01/2022 12:23   3 דק' קריאה
יהודים בהר הבית (צילום: מעיין ברבי/TPS)
שיחות בהר הבית - פרק 71: משהו רקוב ''בממלכת ישראל''
אופירה הלוי 30/12/2021 16:08   2 דק' קריאה
הר הבית (צילום: שלו שלום/TPS)
שיחות בהר הבית - פרק 70: הסנהדרין ו-70 האומות
אופירה הלוי 22/12/2021 16:10   2 דק' קריאה
מנכ"לית מכון צומת, הדס קרמר (צילום: מאיר אליפור)
"לבטא את הצרכים של שומרי המצוות בעת רכישת דירה"
מעריב אונליין 09/12/2021 15:01   3 דק' קריאה
הר הבית (צילום: רויטרס)
שיחות בהר הבית - פרק 68: אין חנוכייה בהר הבית
אופירה הלוי 30/11/2021 14:00   2 דק' קריאה
הכותל (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)
הקשר בין רבי שניאור זלמן לנבואה וגילוי רוח הקודש
הרב מנחם גערליצקי 23/11/2021 07:03   3 דק' קריאה
מבט על כיפת הסלע (צילום: אופירה הלוי)
שיחות בהר הבית - פרק 65: אמת מארץ תצמח
אופירה הלוי 01/11/2021 13:56   2 דק' קריאה