זמני כניסת השבת ויציאת שבת והדלקת נרות - פרשת וישב | 08.12.23

זמני כניסת שבת ויציאת שבת בארץ:

זמני כניסת ויציאת שבת בעולם:

כניסת שבת יציאת שבת וזמני הדלקת נרות | 08.12.2023 - מעריב - פרשת וישלח

פרשת וישלח

פרשת וישלח הרב ישראל מאיר זינגרביץ'

"ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו ...ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב".

כתוצאה מאותו מאבק בין יעקב לבין שרו של עשו יעקב צולע על ירכו ולכן אומר הכתוב "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך".

כל זאת ארע בטרם פגישתו עם עשו, פגישה מפניה כה חשש יעקב. קיווה שזו תהיה פגישת אחים לשלום אך חשש ממלחמה "ויירא יעקב ויצר לו".

על יראתו זו של יעקב שואלים המפרשים ממה חשש יעקב? הלא הקב"ה הבטיחו "הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך...כי לא אעזובך עד אשר עשיתי את אשר דברתי לך" האם חלילה לא סמך יעקב על הבטחת ה'?

רבים הם ההסברים לתמיהה זו.

לעניות דעתי פחדו של יעקב מתומצת בדבריו "ויירא יעקב ויצר לו". על כפילות לשונית זו אומר רש"י שפחדו היה כפול "ויירא" שמא יהרג, "ויצר" שמא יהרוג הוא את האחרים. יעקב סמך על הבטחת ה' אך הבין כי אם הוא ניצב בפני מלחמה ומצב שמא "ייהרג" ויהיה חייב להילחם, בוודאי   ינצח  כהבטחת ה' אך יהיה עליו להרוג את הקמים כנגדו ומזה חשש יעקב שידיו אינם ידי עשו וכוחו וייחודו טמונים בתום ליבו, והנה ייגזר עליו לעסוק באומנותו של עשו ולהכתים את ידיו בדם אויביו. מה יהיו תוצאות מאבק זה? האם תפגם עדינות נפשו שלו ושל בניו? האם יוכל לשמור על טהרת נשמתו גם לאחר שפך דם של אויביו הגם שזו מצווה כי "הבא להרגך השכם להורגו"? האם מורשת שמעון ולוי ש"באפם הרגו איש" היא זו שתונחל לדורות  ולא  מורשת יעקב "איש תם יושב אוהלים"? הוא הביט דורות קדימה והבין שגלויות איומות עוד נכונו לצאצאיו וניבא שרק התורה ולימודה תעמוד להם אלפי שנים להצילם מהכחדה והתבוללות וחשש שמא לא יזכרו זאת בני ישראל. בוודאי סמך על ישועתו הגופנית  אך חשש לשלמות הרוחנית של עמו שהרי "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" והתפלל שיעמדו לו כוחותיו שמאומה לא יפגום בקדושת ישראל גם אם יהיה שקוע בעל כורחו במלחמה ותחבולותיה.

חז"ל מביאים יישוב אחר על התמיהה בהנהגת יעקב שחשש למרות הבטחת ה' והוא   שיעקב פחד שמא יש לעשו שתי זכויות שחסרות לו ובגינן יפסיד את ברכת ה'.

 זכות אחת היא ישיבת ארץ ישראל. כל השנים שיעקב שהה בחוץ לארץ בחרן, עשו שהה בארץ ישראל וזוהי זכות שאולי תגרע מזכויות יעקב. שנית,  זכות המצווה של כיבוד הורים שעשו זכה בה בעוד יעקב היה באותן שנים אצל לבן. ויעקב חשש ששתי זכויות אלו של עשו עלולות לקטרג כנגד יעקב אך כל עוד יעקב נאנס לברוח מעשו ולכן לא יכל לדור בארץ ישראל ולא לכבד את אביו ואמו הייתה לו טענת אונס. אך כשכל המחנה עבר את הירדן  ויעקב חזר לחו"ל לבדו לאסוף "פכים קטנים" כאן כבר לא תעמוד לזכותו טענת האונס ולכן חשש שזכויותיו של עשו יגברו ויכריעו את הכף לרעתו. 

יעקב אמנם מנצח אך נפגע בכף ירכו. מכאן לקח  גם לימינו.  ישראל בטח בה' וגם אם פוגעים בנו אויבינו קשות ולתמיד נצלע על רגלינו שמעדו בתחילת המערכה, הרי בסופו של דבר ננצח ושמנו לא יעקב ייקרא אלא ישראל  ונצח ישראל לא ישקר.

הדלקת נרות שבת - כללי המנהג ונוסח הברכה | הרב אליעזר מלמד

תיקנו חכמים להדליק נרות לקראת השבת שיאירו את הבית בליל שבת. רעיון נפלא רמוז בנרות השבת. אדם השרוי בחושך אינו מוצא את מה שהוא מחפש, ונתקל ברהיטיו וחפציו עד שנדמה לו שכולם קמו עליו להכשילו, ואם הדליק נרות לכבוד שבת - בא שלום לבית, והוא רואה שרהיטיו באו לשמשו, וכל חפציו מונחים במקומם, והוא יכול לענג את השבת בסעודתו.

כמו כן, כשמתבוננים על העולם במבט רגיל, הוא נראה מלא קטטות, פילוגים ומלחמות ללא תקנה. כל צד חושב שברגע שיצליח לבטל את זה שכנגדו יגיע למנוחתו, וכך הסכסוכים נמשכים בלא סוף.

אך לאחר שאדם זוכה לאמונה, האור האלוהי מתגלה והחושך מסתלק, והוא נוכח לדעת שכל הצדדים השונים משלימים זה את זה, ויש יד מכוונת שמובילה את העולם אל תיקונו, ומכל הצרות והייסורים צומחות ישועות ונחמות. כך נרות השבת שמוסיפים אור ועושים שלום בבית, רומזים לתיקון העולם על ידי הוספת אור אמונה ותורה. בכך שמירת השבת מקדמת את האדם והעולם לתיקונם ולגאולתם. 

לכתבה המלאה>>>

הדלקת נרות שבת

                                                                             

מתכון לשבת

בימים אלו, כשהחיילים שלנו נמצאים באזורי לחימה, רחוקים מהבית ומהאהובים שלהם, חשבתי להמליץ לכם לשלוח להם חבילה מתוקה מהבית, שכוללת את העוגיות והעוגות הכי אהובות, כאלה שנוח לארוז ולשלוח.

למתכון המלא של פסקל פרץ-רובין

                                                                             

טיול לשבת

על קצה מצוק בדרום רמת הגולן, כשהכנרת נשקפת מכל פינה, גילינו את הבקתות של כפר הנופש מצפה השלום. בקתות העץ שבכפר נבנו ממש על שפת המצוק ומשקיפות אל פסגות החרמון, הרי הגליל, שדות עמק הירדן, פסגת התבור וכמובן - הכנרת.

לכתבה המלאה

עד מתי יש רכבות ביום שישי?

                                                                             

מה יהיה מזג האוויר בשבת?

לחצו כאן לתחזית מזג האוויר המלאה לשאר השבוע

                                                                             

התחזית האסטרולוגית

מזל סרטן

מולד הירח השבוע ישפיע על היחסים הרומנטיים ועל היחסים עם הילדים. ייתכנו נתקים ביחסים, חוויות רגשיות עוצמתיות וחיבורים רומנטיים משמעותיים. בשישי־שבת היחסים המשפחתיים יעניקו לכם תחושת איזון, אך יש נטייה לייפות את המצב; בראשון־שני מולד הירח יביא עמו ימים אינטנסיביים מבחינה רגשית וחוסר שקט; בשלישי־רביעי תחושו הקלה ושחרור בעבודה. ייתכן אירוע משמח בעבודה - הטבת תנאים וכיו"ב; בחמישי צפויה מתיחות במערכות יחסים, המצב יתבהר.

לחצו כאן לשאר המזלות

                                                                             

שאלות ותשובות : הרב שי סימינובסקי.

1)למה שבת נכנסת 18 דקות לפני רדת החשכה?

ישנו ספק הלכתי מתי 'מתחלף' היום האם בשקיעת השמש או ברדת החשיכה (כאשר שנראים בשמיים 3 כוכבים) לכן כניסת  השבת לעניין איסור מלאכה הוא מרגע שקיעת החמה (כ18 דקות לפני רדת החשיכה) .

2) למה מדליקים נרות 40 דקות לפני החשיכה?

ישנה מצווה להוסיף מהקדש על החול -'תוספת שבת', לכן אנו מקדימים את הדלקת נרות שבת כ20 דקות שקיעת החמה (ובירושלים 40 דק' לפני).  בנוסף, זו הרחקה שנועדה למנוע מצב שבו איחור מועט בהדלקת הנרות יגרום לחילול שבת. 

3) עד מתי אפשר להדליק נרות שבת?

אפשר לסיים את הדלקת הנרות עד 2 דק' לפני השקיעה. אם עבר זמן זה עדיף לא להדליק נרות ולא לחלל שבת.  

4) מה זה ערוב שבת?

ישנו איסור לטלטל חפצים בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים. חז"ל תקנו גם שלא לטלטל מרשות יחיד אחת לחברתה – כדי שלא  יעבירו בטעות חפצים מרשות היחיד לרשות הרבים. לכן, אנו מקיפים את כל העיר בצורת פתח (שני עמודים ועמוד או חוט מעליהם) כדי  שתחשב כל העיר לרשות אחת, ואפשר יהיה להעביר חפצים ממקום למקום .

5) כמה זמן אחרי רדת החשיכה יוצאת שבת?

הזמן המופיע בלוחות הוא הוא כ20 דק' אחרי רדת החשיכה ונועד על מנת להוסיף מהקודש על החול ולמנוע חשש לחילול שבת בטעות. 

6) האם אפשר לקיים  הדלקת נרות בפנסים או תאורה חשמלית ?

לכתחילה נוהגים להדליק אש רגילה. בשעת הצורך או מחשש לשריפה אפשר להדליק נרות חשמליים. אפשר לברך עליהם כאשר יש להם סוללה והאור מופק מנורת להט (שדינה כאש ע"פ ההלכה) .

7) כמה נרות שבת יש להדליק? 

המנהג להדליק 2 נרות אחד (כנגד זכור ושמור) ויש הנוהגים להדליק נר לכל אחד מבני המשפחה .

 

הכותב הוא מנהל תחום תוכן והסברה במכון צומת.

הר הבית (צילום: אופירה הלוי)
שיחות בהר הבית: פרק 139: אקטואליה של פרשת שבוע
אופירה הלוי 30/11/2023 16:09   2 דק' קריאה
יעקב פוגש את רחל ליד הבאר. ציור: פרנסואה למויין (צילום: נחלת הכלל)
פרשת ויצא | הרב ישראל מאיר זינגרביץ'
הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 23/11/2023 09:38   2 דק' קריאה
הר הבית (צילום: אופירה הלוי)
שיחות בהר הבית - פרק 138: מבול אל אקצא או מלחמת המקדש?
אופירה הלוי 22/11/2023 10:31   1 דק' קריאה
הוצאת הפתקים מהכותל המערבי (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי) play button
אף על פי ולמרות הכל: האם בכל זאת יש סיכוי לשלום?
אופירה הלוי 14/11/2023 18:24   1 דק' קריאה
יצחק מברך את יעקב, ציור: חוסה דה ריברה (1637) (צילום: נחלת הכלל)
פרשת תולדות | הרב ישראל מאיר זינגרביץ'
הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 14/11/2023 10:12   3 דק' קריאה
יהדות ארה"ב, אילוסטרציה (צילום: רויטרס)
לא בטוחים כמו פעם: בצל המלחמה - יהודי ארה"ב חוששים לביטחונם
ג'וש ארונסון,אנה ברסקי 13/11/2023 15:37   1 דק' קריאה
רבקה מרווה את צמאונו של עבד אברהם. ציור: ניקולא פוסן, 1626 (צילום: נחלת הכלל)
פרשת חיי שרה | הרב ישראל מאיר זינגרביץ'
הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 09/11/2023 10:28   3 דק' קריאה
הר הבית (צילום: אופירה הלוי)
שיחות בהר הבית - פרק 137: מהנשים תבוא הישועה
אופירה הלוי 07/11/2023 20:02   2 דק' קריאה
הר הבית (צילום: אופירה הלוי)
פרק 136: הר הבית במלחמה - פרשת לך לך
אופירה הלוי 25/10/2023 20:08   2 דק' קריאה
מסעו של אברהם אבינו מחרן לכנען. ציור: ג'וזף מולנאר (צילום: נחלת הכלל)
פרשת לך לך
הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 24/10/2023 10:46   3 דק' קריאה
הר הבית (צילום: אופירה הלוי)
שיחות בהר הבית - פרק 135: הר הבית בנבואות האסלאם
אופירה הלוי 19/10/2023 16:42   2 דק' קריאה
שמחת תורה (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90) play button
שמחת תורה: זמני כניסת החג ויציאת החג והלכותיו
מעריב אונליין 14:04 06/10/2023   3 דק' קריאה
ברכת הכהנים בכותל (צילום: אריה ליב אברמס, פלאש 90)
בפעם השנייה השבוע: ברכת הכהנים נערכת בכותל המערבי
מעריב אונליין 04/10/2023 09:08   1 דק' קריאה
אתרוגים בשוק ארבעת המינים. הפעם, קרוב לבית (צילום: דוברות עיריית פתח תקווה)
יחיד ומיוחד: על חשיבותו המיוחדת של האתרוג
יוספה קמחי 03/10/2023 12:21   2 דק' קריאה
ארבעת המינים (צילום: אביר סולטן, פלאש 90)
הטעם והריח של ארבעת המינים
ד"ר יונת אשחר 02/10/2023 10:58   8 דק' קריאה
ברכת הכהנים בכותל המערבי (צילום: מרק ישראל סלם) play button
"וישם לך שלום": ברכת הכהנים נערכה בכותל המערבי
מעריב אונליין 11:04 02/10/2023   1 דק' קריאה
יום כיפור (צילום: סבי ברנס, פלאש 90) play button
יום כיפור 2023: זמני תחילת וסיום הצום והלכות החג
מעריב אונליין 06:00 24/09/2023   12 דק' קריאה
משה רבנו מסתכל על הארץ מהר נבו (צילום: the Providence Lithograph Company)
פרשת האזינו-שבת שובה
הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 20/09/2023 15:29   3 דק' קריאה
תפוח בדבש  (צילום: נועם ריבקין פנטון פלאש 90)
כוחה של תשובה: לקראת ערב ראש השנה
הרב ישראל מאיר זינגרביץ' 14/09/2023 15:09   3 דק' קריאה
תפילה בבית כנסת (צילום: גרשון אלינסון, פלאש 90)
בן המשפחה סובל מדמנציה? ההנחיות שכדאי להכיר בחגי תשרי
מעריב אונליין 13/09/2023 15:54   5 דק' קריאה
]