לוח שנה עברי - לועזי 07/2024

יולי 2024
סיון - תמוז
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
26 30 כ״ד סִיוָן תשפ״ד 1 כ״ה סִיוָן תשפ״ד 2 כ״ו סִיוָן תשפ״ד 3 כ״ז סִיוָן תשפ״ד 4 כ״ח סִיוָן תשפ״ד 5 כ״ט סִיוָן תשפ״ד כניסת שבת: 19:28 6 ל׳ סִיוָן תשפ״ד יציאת שבת: 20:33 פרשת קורח
27 7 א׳ תַּמּוּז תשפ״ד 8 ב׳ תַּמּוּז תשפ״ד 9 ג׳ תַּמּוּז תשפ״ד 10 ד׳ תַּמּוּז תשפ״ד 11 ה׳ תַּמּוּז תשפ״ד 12 ו׳ תַּמּוּז תשפ״ד כניסת שבת: 19:27 13 ז׳ תַּמּוּז תשפ״ד יציאת שבת: 20:30 פרשת חקת
28 14 ח׳ תַּמּוּז תשפ״ד 15 ט׳ תַּמּוּז תשפ״ד 16 י׳ תַּמּוּז תשפ״ד 17 י״א תַּמּוּז תשפ״ד 18 י״ב תַּמּוּז תשפ״ד 19 י״ג תַּמּוּז תשפ״ד כניסת שבת: 19:24 20 י״ד תַּמּוּז תשפ״ד יציאת שבת: 20:27 פרשת בלק
29 21 ט״ו תַּמּוּז תשפ״ד 22 ט״ז תַּמּוּז תשפ״ד 23 י״ז תַּמּוּז תשפ״ד צום תמוז 24 י״ח תַּמּוּז תשפ״ד 25 י״ט תַּמּוּז תשפ״ד 26 כ׳ תַּמּוּז תשפ״ד כניסת שבת: 19:20 27 כ״א תַּמּוּז תשפ״ד יציאת שבת: 20:22 פרשת פינחס
30 28 כ״ב תַּמּוּז תשפ״ד 29 כ״ג תַּמּוּז תשפ״ד 30 כ״ד תַּמּוּז תשפ״ד 31 כ״ה תַּמּוּז תשפ״ד 1 כ״ו תַּמּוּז תשפ״ד 2 כ״ז תַּמּוּז תשפ״ד כניסת שבת: 19:14 3 כ״ח תַּמּוּז תשפ״ד יציאת שבת: 20:16 פרשת מטות-מסעי
31 4 כ״ט תַּמּוּז תשפ״ד 5 א׳ אָב תשפ״ד 6 ב׳ אָב תשפ״ד 7 ג׳ אָב תשפ״ד 8 ד׳ אָב תשפ״ד 9 ה׳ אָב תשפ״ד כניסת שבת: 19:08 10 ו׳ אָב תשפ״ד שבת חזון יציאת שבת: 20:09 פרשת דברים