לוח שנה עברי - לועזי

אוקטובר 2021
תשרי - חשון
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
38 26 כ׳ בתשרי תשפ״ב סוכות יום ו׳ (חול המועד) 27 כ״א בתשרי תשפ״ב סוכות יום ז׳ (הושענא רבה) כניסת החג: 18:12 28 כ״ב בתשרי תשפ״ב שמיני עצרת יציאת החג: 19:06 29 כ״ג בתשרי תשפ״ב 30 כ״ד בתשרי תשפ״ב 1 כ״ה בתשרי תשפ״ב כניסת שבת: 18:07 2 כ״ו בתשרי תשפ״ב יציאת שבת: 19:01 פרשת בְּרֵאשִׁית
39 3 כ״ז בתשרי תשפ״ב 4 כ״ח בתשרי תשפ״ב 5 כ״ט בתשרי תשפ״ב 6 ל׳ בתשרי תשפ״ב 7 א׳ בחשון תשפ״ב 8 ב׳ בחשון תשפ״ב כניסת שבת: 17:58 9 ג׳ בחשון תשפ״ב יציאת שבת: 18:52 פרשת נֹחַ
40 10 ד׳ בחשון תשפ״ב 11 ה׳ בחשון תשפ״ב 12 ו׳ בחשון תשפ״ב 13 ז׳ בחשון תשפ״ב יום העלייה 14 ח׳ בחשון תשפ״ב 15 ט׳ בחשון תשפ״ב כניסת שבת: 17:50 16 י׳ בחשון תשפ״ב יציאת שבת: 18:44 פרשת לֶךְ־לְךָ
41 17 י״א בחשון תשפ״ב 18 י״ב בחשון תשפ״ב 19 י״ג בחשון תשפ״ב 20 י״ד בחשון תשפ״ב 21 ט״ו בחשון תשפ״ב 22 ט״ז בחשון תשפ״ב כניסת שבת: 17:42 23 י״ז בחשון תשפ״ב יציאת שבת: 18:36 פרשת וַיֵּרָא
42 24 י״ח בחשון תשפ״ב 25 י״ט בחשון תשפ״ב 26 כ׳ בחשון תשפ״ב 27 כ״א בחשון תשפ״ב 28 כ״ב בחשון תשפ״ב 29 כ״ג בחשון תשפ״ב כניסת שבת: 17:35 30 כ״ד בחשון תשפ״ב יציאת שבת: 18:30 פרשת חַיֵּי שָֹרָה
43 31 כ״ה בחשון תשפ״ב 1 כ״ו בחשון תשפ״ב 2 כ״ז בחשון תשפ״ב 3 כ״ח בחשון תשפ״ב 4 כ״ט בחשון תשפ״ב סיגד 5 א׳ בכסלו תשפ״ב כניסת שבת: 16:29 6 ב׳ בכסלו תשפ״ב יציאת שבת: 17:24 פרשת תּוֹלְדוֹת