לוח שנה עברי - לועזי

יוני 2021
סיון - תמוז
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
21 30 י״ט בסיון תשפ״א 31 כ׳ בסיון תשפ״א 1 כ״א בסיון תשפ״א 2 כ״ב בסיון תשפ״א 3 כ״ג בסיון תשפ״א 4 כ״ד בסיון תשפ״א כניסת שבת: 19:25 5 כ״ה בסיון תשפ״א יציאת שבת: 20:27 פרשת שְׁלַח־לְךָ
22 6 כ״ו בסיון תשפ״א 7 כ״ז בסיון תשפ״א 8 כ״ח בסיון תשפ״א 9 כ״ט בסיון תשפ״א 10 ל׳ בסיון תשפ״א 11 א׳ בתמוז תשפ״א כניסת שבת: 19:29 12 ב׳ בתמוז תשפ״א יציאת שבת: 20:30 פרשת קוֹרַח
23 13 ג׳ בתמוז תשפ״א 14 ד׳ בתמוז תשפ״א 15 ה׳ בתמוז תשפ״א 16 ו׳ בתמוז תשפ״א 17 ז׳ בתמוז תשפ״א 18 ח׳ בתמוז תשפ״א כניסת שבת: 19:31 19 ט׳ בתמוז תשפ״א יציאת שבת: 20:32 פרשת חֻקַּת
24 20 י׳ בתמוז תשפ״א 21 י״א בתמוז תשפ״א 22 י״ב בתמוז תשפ״א 23 י״ג בתמוז תשפ״א 24 י״ד בתמוז תשפ״א 25 ט״ו בתמוז תשפ״א כניסת שבת: 19:32 26 ט״ז בתמוז תשפ״א יציאת שבת: 20:33 פרשת בָּלָק
25 27 י״ז בתמוז תשפ״א צום תמוז 28 י״ח בתמוז תשפ״א 29 י״ט בתמוז תשפ״א 30 כ׳ בתמוז תשפ״א 1 כ״א בתמוז תשפ״א 2 כ״ב בתמוז תשפ״א כניסת שבת: 19:33 3 כ״ג בתמוז תשפ״א יציאת שבת: 20:33 פרשת פִּינְחָס
26 4 כ״ד בתמוז תשפ״א 5 כ״ה בתמוז תשפ״א 6 כ״ו בתמוז תשפ״א 7 כ״ז בתמוז תשפ״א 8 כ״ח בתמוז תשפ״א 9 כ״ט בתמוז תשפ״א כניסת שבת: 19:32 10 א׳ באב תשפ״א יציאת שבת: 20:32 פרשת מַּטּוֹת־מַסְעֵי