לוח שנה עברי - לועזי

ינואר 2020
טבת - שבט
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
52 29 א׳ בטבת תש״פ חנוכה: ח׳ נרות: 17:26 30 א׳ בטבת תש״פ 31 ב׳ בטבת תש״פ חנוכה: יום ח׳ 1 ג׳ בטבת תש״פ 2 ד׳ בטבת תש״פ 3 ה׳ בטבת תש״פ 4 ו׳ בטבת תש״פ יציאת שבת: 17:31 פרשת ויגש
1 5 ז׳ בטבת תש״פ 6 ח׳ בטבת תש״פ 7 ט׳ בטבת תש״פ 8 י׳ בטבת תש״פ עשרה בטבת 9 י״א בטבת תש״פ 10 י״ב בטבת תש״פ 11 י״ג בטבת תש״פ יציאת שבת: 17:37 פרשת ויחי
2 12 י״ד בטבת תש״פ 13 ט״ו בטבת תש״פ 14 ט״ז בטבת תש״פ 15 י״ז בטבת תש״פ 16 י״ח בטבת תש״פ 17 י״ט בטבת תש״פ 18 כ׳ בטבת תש״פ יציאת שבת: 17:43 פרשת שמות
3 19 כ״א בטבת תש״פ 20 כ״ב בטבת תש״פ 21 כ״ג בטבת תש״פ 22 כ״ד בטבת תש״פ 23 כ״ה בטבת תש״פ 24 כ״ו בטבת תש״פ 25 כ״ז בטבת תש״פ יציאת שבת: 17:49 פרשת וארא
4 26 כ״ח בטבת תש״פ 27 כ״ט בטבת תש״פ 28 א׳ בשבט תש״פ 29 ב׳ בשבט תש״פ 30 ג׳ בשבט תש״פ 31 ד׳ בשבט תש״פ 1 ה׳ בשבט תש״פ יציאת שבת: 17:56 פרשת בא
5 2 ו׳ בשבט תש״פ 3 ז׳ בשבט תש״פ 4 ח׳ בשבט תש״פ 5 ט׳ בשבט תש״פ 6 י׳ בשבט תש״פ 7 י״א בשבט תש״פ 8 י״ב בשבט תש״פ יציאת שבת: 18:02 פרשת בשלח