לוח שנה עברי - לועזי

נובמבר 2019
חשון - כסלו
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
43 27 כ״ח בתשרי תש״פ 28 כ״ט בתשרי תש״פ 29 ל׳ בתשרי תש״פ 30 א׳ בחשון תש״פ 31 ב׳ בחשון תש״פ 1 ג׳ בחשון תש״פ כניסת שבת: 16:31 2 ד׳ בחשון תש״פ יציאת שבת: 17:32 פרשת נח
44 3 ה׳ בחשון תש״פ 4 ו׳ בחשון תש״פ 5 ז׳ בחשון תש״פ יום העלייה 6 ח׳ בחשון תש״פ 7 ט׳ בחשון תש״פ 8 י׳ בחשון תש״פ כניסת שבת: 16:25 9 י״א בחשון תש״פ יציאת שבת: 17:26 פרשת לך לך
45 10 י״ב בחשון תש״פ 11 י״ג בחשון תש״פ 12 י״ד בחשון תש״פ 13 ט״ו בחשון תש״פ 14 ט״ז בחשון תש״פ 15 י״ז בחשון תש״פ כניסת שבת: 16:21 16 י״ח בחשון תש״פ יציאת שבת: 17:22 פרשת וירא
46 17 י״ט בחשון תש״פ 18 כ׳ בחשון תש״פ 19 כ״א בחשון תש״פ 20 כ״ב בחשון תש״פ 21 כ״ג בחשון תש״פ 22 כ״ד בחשון תש״פ כניסת שבת: 16:17 23 כ״ה בחשון תש״פ יציאת שבת: 17:19 פרשת חיי שרה
47 24 כ״ו בחשון תש״פ 25 כ״ז בחשון תש״פ 26 כ״ח בחשון תש״פ 27 כ״ט בחשון תש״פ סיגד 28 ל׳ בחשון תש״פ 29 א׳ בכסלו תש״פ כניסת שבת: 16:16 30 ב׳ בכסלו תש״פ יציאת שבת: 17:18 פרשת תולדות
48 1 ג׳ בכסלו תש״פ 2 ד׳ בכסלו תש״פ 3 ה׳ בכסלו תש״פ 4 ו׳ בכסלו תש״פ 5 ז׳ בכסלו תש״פ 6 ח׳ בכסלו תש״פ כניסת שבת: 16:16 7 ט׳ בכסלו תש״פ יציאת שבת: 17:18 פרשת ויצא