לוח שנה עברי - לועזי

ינואר 2022
טבת - שבט
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
51 26 כ״ב בטבת תשפ״ב 27 כ״ג בטבת תשפ״ב 28 כ״ד בטבת תשפ״ב 29 כ״ה בטבת תשפ״ב 30 כ״ו בטבת תשפ״ב 31 כ״ז בטבת תשפ״ב כניסת שבת: 16:25 1 כ״ח בטבת תשפ״ב יציאת שבת: 17:27 פרשת וָאֵרָא
52 2 כ״ט בטבת תשפ״ב 3 א׳ בשבט תשפ״ב 4 ב׳ בשבט תשפ״ב 5 ג׳ בשבט תשפ״ב 6 ד׳ בשבט תשפ״ב 7 ה׳ בשבט תשפ״ב כניסת שבת: 16:29 8 ו׳ בשבט תשפ״ב יציאת שבת: 17:32 פָּרָשַׁת בֹּא
1 9 ז׳ בשבט תשפ״ב 10 ח׳ בשבט תשפ״ב 11 ט׳ בשבט תשפ״ב 12 י׳ בשבט תשפ״ב 13 י״א בשבט תשפ״ב 14 י״ב בשבט תשפ״ב כניסת שבת: 16:35 15 י״ג בשבט תשפ״ב יציאת שבת: 17:38 פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח
2 16 י״ד בשבט תשפ״ב 17 ט״ו בשבט תשפ״ב טו בשבט 18 ט״ז בשבט תשפ״ב 19 י״ז בשבט תשפ״ב 20 י״ח בשבט תשפ״ב 21 י״ט בשבט תשפ״ב כניסת שבת: 16:42 22 כ׳ בשבט תשפ״ב יציאת שבת: 17:44 פָּרָשַׁת יִתְרוֹ
3 23 כ״א בשבט תשפ״ב 24 כ״ב בשבט תשפ״ב 25 כ״ג בשבט תשפ״ב 26 כ״ד בשבט תשפ״ב 27 כ״ה בשבט תשפ״ב 28 כ״ו בשבט תשפ״ב כניסת שבת: 16:48 29 כ״ז בשבט תשפ״ב יציאת שבת: 17:50 פָּרָשַׁת מִּשְׁפָּטִים
4 30 כ״ח בשבט תשפ״ב 31 כ״ט בשבט תשפ״ב 1 ל׳ בשבט תשפ״ב 2 א׳ באדר א׳ תשפ״ב 3 ב׳ באדר א׳ תשפ״ב 4 ג׳ באדר א׳ תשפ״ב כניסת שבת: 16:55 5 ד׳ באדר א׳ תשפ״ב יציאת שבת: 17:56 פָּרָשַׁת תְּרוּמָה