לוח שנה עברי - לועזי 04/2024

אפריל 2024
אדר ב - ניסן
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
13 31 כ״א אַדָר ב׳ תשפ״ד 1 כ״ב אַדָר ב׳ תשפ״ד 2 כ״ג אַדָר ב׳ תשפ״ד 3 כ״ד אַדָר ב׳ תשפ״ד 4 כ״ה אַדָר ב׳ תשפ״ד 5 כ״ו אַדָר ב׳ תשפ״ד כניסת שבת: 18:41 6 כ״ז אַדָר ב׳ תשפ״ד שבת החדש יציאת שבת: 19:41 פרשת שמיני
14 7 כ״ח אַדָר ב׳ תשפ״ד 8 כ״ט אַדָר ב׳ תשפ״ד 9 א׳ נִיסָן תשפ״ד 10 ב׳ נִיסָן תשפ״ד 11 ג׳ נִיסָן תשפ״ד 12 ד׳ נִיסָן תשפ״ד כניסת שבת: 18:46 13 ה׳ נִיסָן תשפ״ד יציאת שבת: 19:46 פרשת תזריע
15 14 ו׳ נִיסָן תשפ״ד 15 ז׳ נִיסָן תשפ״ד 16 ח׳ נִיסָן תשפ״ד 17 ט׳ נִיסָן תשפ״ד 18 י׳ נִיסָן תשפ״ד 19 י״א נִיסָן תשפ״ד כניסת שבת: 18:51 20 י״ב נִיסָן תשפ״ד שבת הגדול יציאת שבת: 19:52 פרשת מצרע
16 21 י״ג נִיסָן תשפ״ד 22 י״ד נִיסָן תשפ״ד ערב פסח כניסת החג: 18:53 23 ט״ו נִיסָן תשפ״ד פסח יום א׳ יציאת החג: 19:54 24 ט״ז נִיסָן תשפ״ד פסח יום ב׳ (חול המועד) 25 י״ז נִיסָן תשפ״ד פסח יום ג׳ (חול המועד) 26 י״ח נִיסָן תשפ״ד פסח יום ד׳ (חול המועד) כניסת שבת: 18:56 27 י״ט נִיסָן תשפ״ד פסח יום ה׳ (חול המועד) יציאת שבת: 19:57
17 28 כ׳ נִיסָן תשפ״ד פסח יום ו׳ (חול המועד) כניסת החג: 18:57 29 כ״א נִיסָן תשפ״ד פסח יום ז׳ יציאת החג: 19:59 30 כ״ב נִיסָן תשפ״ד 1 כ״ג נִיסָן תשפ״ד 2 כ״ד נִיסָן תשפ״ד 3 כ״ה נִיסָן תשפ״ד כניסת שבת: 19:01 4 כ״ו נִיסָן תשפ״ד יציאת שבת: 20:03 פרשת אחרי מות
18 5 כ״ז נִיסָן תשפ״ד 6 כ״ח נִיסָן תשפ״ד יום השואה 7 כ״ט נִיסָן תשפ״ד 8 ל׳ נִיסָן תשפ״ד 9 א׳ אִיָיר תשפ״ד 10 ב׳ אִיָיר תשפ״ד כניסת שבת: 19:06 11 ג׳ אִיָיר תשפ״ד יציאת שבת: 20:09 פרשת קדשים