לוח שנה עברי - לועזי 11/2023

נובמבר 2023
חשון - כסלו
שבוע ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
43 29 י״ד חֶשְׁוָן תשפ״ד 30 ט״ו חֶשְׁוָן תשפ״ד 31 ט״ז חֶשְׁוָן תשפ״ד 1 י״ז חֶשְׁוָן תשפ״ד 2 י״ח חֶשְׁוָן תשפ״ד 3 י״ט חֶשְׁוָן תשפ״ד כניסת שבת: 16:27 4 כ׳ חֶשְׁוָן תשפ״ד יציאת שבת: 17:26 פרשת וירא
44 5 כ״א חֶשְׁוָן תשפ״ד 6 כ״ב חֶשְׁוָן תשפ״ד 7 כ״ג חֶשְׁוָן תשפ״ד 8 כ״ד חֶשְׁוָן תשפ״ד 9 כ״ה חֶשְׁוָן תשפ״ד 10 כ״ו חֶשְׁוָן תשפ״ד כניסת שבת: 16:22 11 כ״ז חֶשְׁוָן תשפ״ד יציאת שבת: 17:22 פרשת חיי שרה
45 12 כ״ח חֶשְׁוָן תשפ״ד 13 כ״ט חֶשְׁוָן תשפ״ד סיגד 14 א׳ כִּסְלֵו תשפ״ד 15 ב׳ כִּסְלֵו תשפ״ד 16 ג׳ כִּסְלֵו תשפ״ד 17 ד׳ כִּסְלֵו תשפ״ד כניסת שבת: 16:18 18 ה׳ כִּסְלֵו תשפ״ד יציאת שבת: 17:18 פרשת תולדות
46 19 ו׳ כִּסְלֵו תשפ״ד 20 ז׳ כִּסְלֵו תשפ״ד 21 ח׳ כִּסְלֵו תשפ״ד 22 ט׳ כִּסְלֵו תשפ״ד 23 י׳ כִּסְלֵו תשפ״ד 24 י״א כִּסְלֵו תשפ״ד כניסת שבת: 16:15 25 י״ב כִּסְלֵו תשפ״ד יציאת שבת: 17:16 פרשת ויצא
47 26 י״ג כִּסְלֵו תשפ״ד 27 י״ד כִּסְלֵו תשפ״ד 28 ט״ו כִּסְלֵו תשפ״ד 29 ט״ז כִּסְלֵו תשפ״ד 30 י״ז כִּסְלֵו תשפ״ד 1 י״ח כִּסְלֵו תשפ״ד כניסת שבת: 16:14 2 י״ט כִּסְלֵו תשפ״ד יציאת שבת: 17:15 פרשת וישלח
48 3 כ׳ כִּסְלֵו תשפ״ד 4 כ״א כִּסְלֵו תשפ״ד 5 כ״ב כִּסְלֵו תשפ״ד 6 כ״ג כִּסְלֵו תשפ״ד 7 כ״ד כִּסְלֵו תשפ״ד חנוכה: א׳ נר: 17:18 8 כ״ה כִּסְלֵו תשפ״ד חנוכה: ב׳ נרות: 16:18 כניסת שבת: 16:14 9 כ״ו כִּסְלֵו תשפ״ד חנוכה: ג׳ נרות: 17:18 יציאת שבת: 17:16 פרשת וישב