צעד ראשון ל"חוק השקיפות" בכנסת: שרת המשפטים איילת שקד תפרסם היום (ראשון) להערות הציבור תזכיר חוק, שיחייב עמותות לדווח על מקורות המימון שלהן.החוק פונה באופן ברור לעמותות שמאל, במה שזכה לכינוי "חוק השקיפות". "זכותו של הציבור ושל נציגיו לדעת מי בוחש בקלחת", מסרה השרה שקד.

ארגונים כמו בצלם, שוברים שתיקה ועדאלה נמצאים על הכוונת של הצעת החוק החדשה. בתזכיר נכתב כי "ראינו כיצד דו"ח ועדת החקירה של האו"ם, אשר האשים את מדינת ישראל בפשעי מלחמה ובפגיעה מכוונת באזרחים במבצע 'צוק איתן', התבסס על עדויות מרכזיות של ארגונים חוץ-ממשלתיים ישראליים". 

על פי תזכיר החוק, עמותה אשר עיקר מימונה מגיע מישויות מדינתיות זרות תחויב לציין זאת בפרסומים ובדו"חות שהיא עורכת, המיועדים לציבור או זמינים לו. כמו כן, בכל פנייה לנבחר ציבור או עובד ציבור אשר נעשית בכתב, וכן בדיונים אשר נערך להם פרוטוקול והם מתקיימים במקום עבודתו של נבחר הציבור או עובד הציבור, יחויבו עמותות אלו לציין את העובדה בדבר המימון הזר.
 
  יחויבו לענוד בעת שהותם בכנסת תג זיהוי
עוד אומר החוק כי בפניות לנבחרי ציבור ולעובדי ציבור ובדו"חות אשר העמותה מפיצה יהיה עליה לפרט, לצד ציון העובדה בדבר עיקר מימונה, גם את שמות הישויות המדיניות שתרמו לה בשנים הרלוונטיות. 
בנוסף, נציגי העמותות יחויבו לענוד בעת שהותם בכנסת תג זיהוי שבו יפורטו שמותיהם ושם העמותה אותם הם מייצגים. עוד קובע החוק על פי התזכיר, כי כל הפרה של אחד מהסעיפים האלו תחייב את העמותה בקנס על סך של 29,200 שקלים.
"התערבותן הבוטה של מדינות זרות בענייניה הפנימיים של מדינת ישראל באמצעות כסף היא תופעה חסרת תקדים, בעלת היקף נרחב, אשר מפירה את כל הכללים והנורמות המקובלים ביחסים שבין מדינות דמוקרטיות", אמרה שקד. "תמיכת מדינות זרות בעמותות שפועלות במרחב הפנים ישראלי חותרת תחת ריבונותה וצביונה של המדינה, ומערערת על סמכות הממשלה אשר נבחרה ע"י הציבור". 

האגודה לזכויות האזרח תקפה את ההצעה של שקד וטענה כי מדובר בסתימת פיות: "הצעה זו היא נסיון נוסף לפגוע בדמוקרטיה הישראלית באמצעות סתימת פיות מתוחכמת ונסיונות הפחדה. מדובר בתזכיר חוק שכל מטרתו היא ליצור דה לגיטימציה לארגוני זכויות אדם, ובמיוחד ארגונים העוסקים בזכויות פלסטינים בשטחים, ערבים בישראל ופליטים". 

עוד הוסיפו בעמותה: "הצגת ההצעה כאילו כל כולה עוסקת בשקיפות היא לא נכונה ומטעה. מדינת ישראל וגופים רבים בה מקבלים תרומות ממדינות זרות בהיקף של מאות מליוני אירו בשנה, כאשר רק כאחוז אחד מסך זה מועבר לארגונים העוסקים בדמוקרטיה, זכויות אדם וחיים משותפים בין יהודים לערבים. בנוסף, ההצעה לא חלה על תרומות מאזרחים זרים שמועברות לעמותות, פוליטיקאים וגופים אחרים בישראל, על אף שמדובר בסכומי עתק שהשפעתם הפוליטית והחברתית דרמטית לאין שיעור. התג שייאלצו לענוד נציגי הארגונים, משמש אות קין, ויהווה בפועל פגיעה קשה בחופש הביטוי בישראל".