תגובות חריפות בעקבות דברים שפורסמו ב"מעריב־סופהשבוע" על אודות חשד לניגוד עניינים במינהל האזרחי. לפי הפרסום, מאת העיתונאי קלמן ליבסקינד, תא"ל דב (פופי) צדקה משרת במילואים במינהל האזרחי ובתפקידו זה מנהל את המו"מ מטעם המינהל עם האוכלוסייה הבדואית במרחב אדומים כדי להעתיקה ממקומה שבו היא יושבת באופן בלתי חוקי. צדקה פעיל במקביל בעמותת הקרן לשיתוף פעולה אזורית, הממומנת על ידי האיחוד האירופי, ולפיכך הוא עלול להיות במצב של ניגוד עניינים חמור.תנועות "רגבים" ו"פורום עוטף ירושלים" שיגרו שלשום מכתב דחוף לשר הביטחון ולסגנו, ובו דרישה להשעותו. במכתבם הם טוענים כי האיחוד האירופי, שמממן את העמותה שבה חבר צדקה, חרת על דגלו לסייע לאוכלוסייה הבדואית בהמשך התיישבותה הבלתי חוקית במרחב אדומים, ובין היתר, מממן, מעודד ואף בונה בעצמו או על ידי מי מטעמו, ללא היתרי בנייה ובניגוד לכל דין, מבני מגורים לאוכלוסייה הבדואית על אדמות מדינה ואדמות פרטיות באזור.


"זהו מחדל מדיני המחייב את שר הביטחון להשעות לאלתר את תא"ל דב צדקה מתפקידו ולמנות במקומו אדם שלנגד עיניו האינטרסים של מדינת ישראל", טוענים בעמותות.ח״כ מוטי יוגב (הבית היהודי) אמר: "הדברים כפי שפורסמו מטרידים ביותר - נציג רשמי של צה"ל מחויב לארגון פוליטי הנתמך על ידי האיחוד האירופי, הפועל נגד המדיניות שאותה נבחר להוביל - נגד מדיניות ממשלת ישראל. אפנה לשר הביטחון וליו"ר ועדת החוץ והביטחון בדרישה לקיים דיון דחוף כדי למנוע מאויבנו את טרור הבנייה הבלתי חוקית וההשתלטות על אדמות המדינה ביו״ש, כמעט ללא אכיפה של המינהל האזרחי".נחי אייל, מנכ״ל הפורום המשפטי למען ישראל, אמר: ״בכוונתנו לדרוש כבר בימים הקרובים ממשרד המשפטים תשובה אם נערך הסכם ניגוד עניינים עם תא"ל צדקה, ואם כן, לקבלו לידינו כדי שייחשף לציבור״.מהמנהל האזרחי נמסר: "תא"ל במיל' דב (פופי) צדקה, ששירת בעבר כראש המינהל האזרחי, משרת במילואים בהתנדבות במינהל האזרחי. נוכח היכרותו המעמיקה עם איו״ש וניסיונו הרב משמש תא״ל במיל׳ צדקה כנציג ראש המנהל האזרחי בניהול משא ומתן עם האוכלוסייה הבדואית, לשם פינוייה משטחים בעלי חשיבות באיו״ש והעתקתה לתוכניות מסודרות בעזריה וביריחו. תא"ל במיל' צדקה, ממלא במסירות רבה את תפקידו ולא נמצא כל ניגוד עניינים בין שירותו במילואים לבין עיסוקיו האזרחיים".