מהי גמלת סיעוד?

גמלת סיעוד היא גמלת שירותי טיפול לקשישים, הממומנת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

גמלת הסיעוד ניתנת לגברים ולנשים מעל גיל פנסיה, המתגוררים בביתם או בדיור מוגן בקהילה, וזקוקים לעזרה בביצוע פעולות היום-יום או להשגחה בבית.

הזכאים לגמלת הסיעוד מקבלים עזרה וסיוע אישי באמצעות מטפלים ומטפלות.

המוסד לביטוח לאומי מפעיל את חוק הסיעוד בשיתוף משרד הרווחה וקופות החולים, מטרת החוק היא לאפשר לקשישים להישאר בקהילה זמן רב ככל שניתן, תוך שמירה על איכות החיים הגבוהה ביותר האפשרית.

את שירותי הסיעוד מספקים ארגונים וחברות, שהוכרו כנותני שירותי סיעוד על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי לקבל את גמלת הסיעוד?

על מנת להיות זכאי לגמלת סיעוד יש לעמוד בחמישה תנאים :

1.      ארץ מגורים וגיל: תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה (את טבלת גיל הפרישה ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי).

2.      מגורים בקהילה: על מבקש הגמלה להתגורר בקהילה. אדם המתגורר במוסד, במחלקה סיעודית או בבית אבות אינו זכאי לקבל את הגמלה.

3.      מידת התלות: על מנת להיחשב זכאי לגמלת סיעוד, על הקשיש להזדקק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (הלבשה, רחצה, אכילה וכדומה) או להזדקק להשגחה.

4.      הכנסות: היקף הכנסותיו של הקשיש הוא קריטריון נוסף בחישוב הזכאות לגמלה וכן בקביעת היקפה. (את טבלת ההכנסות ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי).

5.      קבלת קצבאות: קשיש זכאי לקבל גמלת סיעוד בתנאי שאינו מקבל מהמוסד לביטוח לאומי כל קצבה אחרת לשירותים מיוחדים (נכה עבודה או נכה כללי).

6.      לייעוץ בדבר הזכאות לקבלת גמלת סיעוד, פנו לסניף 'מטב' באזור מגוריכם.

כיצד נקבעת הזכאות לגמלת והיקפה ?

הזכאות לגמלה והיקפה נקבעים על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתאם למידת התלות והצורך בעזרה של הקשיש.

במידה ולמבקש הבקשה ישנה מגבלה זמנית בתפקוד (בעקבות ניתוח, תאונה וכדומה) תקבע לו זכאות זמנית לגמלה.

אילו שירותים ניתנים לזכאי גמלת סיעוד ?

הזכאים לגמלת סיעוד מקבלים עזרה בביצוע פעולות היום יום ובניהול משק הבית, באמצעות מטפלת סיעודית .

הסיוע כולל עזרה ברחצה, בישול, הלבשה, הבאת תרופות וליווי לרופא, וכן עזרה בניהול משק הבית, ניקיון הסביבה הקרובה, כביסה, גיהוץ ועריכת קניות.

בנוסף, כל זכאי לגמלת סיעוד המטופל מלווה על ידי עובדת סוציאלית או אחות המהווה עבורו כתובת קבועה לקבלת מידע, ייעוץ ותמיכה. 

העובד המקצועי מגיע לבית הקשיש לביקורי בית שוטפים, ונמצא בקשר שוטף עם הקשיש, משפחתו והמטפלת האישית שלו. העובדות הסוציאליות והאחיות מפקחות על הטיפול בקשיש, וכן מדריכות ומלוות את המטפלות האישיות בכל הקשור בטיפול בקשישים.

קיימת אפשרות להמיר את שעות הטיפול, או חלק מהן, בביקור במרכז יום לקשיש, במוצרי ספיגה, בלחצן מצוקה או בשרותי כביסה.

קשישים המעסיקים עובדים לסיוע במרבית שעות היום (לרוב עובדים זרים) זכאים להמיר את שירותי הליווי והעזרה המקצועיים הניתנים  להם בגמלה כספית.

כיצד מגישים תביעה לקבלת גמלת סיעוד 

כדי לקבל גמלת סיעוד יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי. את טפסי הבקשה ניתן לקבל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי וכן באתר האינטרנט בכתובת:

www.btl.gov.il

בעת מילוי הטפסים, יש לפרט את מצבו התפקודי של המבקש ואת קשייו התפקודיים וכן לצרף חוות דעת מהרופא המטפל ואישורים על הכנסות.

לאחר מילוי הפרטים יש למסור את הטופס לפקיד התביעות במוסד לביטוח לאומי.

את הטפסים החתומים על ידי מבקש הבקשה, אפשר למסור גם באמצעות אדם המייצג את הקשיש כגון: בן משפחה, עובד סוציאלי, אחות וכדומה.