המפלגה הכלכלית

המפלגה הכלכלית (צילום: ללא קרדיט)
המפלגה הכלכלית בראשותו של פרופ' ירון זליכה הוקמה בסוף דצמבר 2020, לקראת הבחירות לכנסת ה-24. פרופ' ירון זליכה היה החשב הכללי במשרד האוצר בעת שבראשותו עמד ראש הממשלה בנימין נתניהו. באותה תקופה נחשב זליכה לאיש אמונו הבלעדי של נתניהו, אולם לאחר מכן הפך לאחד ממבקריו הגדולים ביותר של ראש הממשלה.