סקר מנדטים

סקר מנדטים
איזו מפלגה תהיה הכי גדולה בבחירות הקרובות? והאם נהיה עדים לעוד "יום כיפור" של הסוקרים"?