פנגו

מערכת שמיועדת לאפשר תשלום עבור חניה, במדרכות כחול לבן, וזאת באמצעות הטלפון הסלולרי: בשיחת טלפון או דרך האפליקציה. המותג, מאחוריו חברת "מילגם חניה סלולרית בע''מ", פועל החל מ-2007 ומאפשר חנייה בכל הרשויות המקומיות אשר אוכפות חניה בכחול לבן. התשלום הוא על פי תעריפי הרשות המקומית באותו מקום. ב-2012 נתבעה החברה בסעיפים של הטעיית צרכנים וגביית דמי שירות באופן שאינו עומד בקנה אחד עם תנאי המכרז בהם זכתה.