ההצפות בערי החוף שנרשמו היום (שבת) ברחבי הארץ הן תוצאה של מחדל מתמשך, שעבורו קיימים פתרונות רבים שאינם מיושמים - לא כמדיניות מוכתבת מלמעלה של הממשלה, ויהיו אלה מנהל התכנון ומשרד הפנים או משרדי ורשויות תשתיות המים והניקוז, ולא על ידי השלטון המקומי. כך אנו מוצאים עצמנו באותו שיח מדי שנה עם תחילתה של העונה הגשומה, שכתוצאה משינויי האקלים רק הולכת ומגבירה את מספר אירועי הגשם הקיצוניים בכמות המשקעים היורדת בטווחי זמן קצרים.

הצפות בחיפה. צילום: כבאות והצלה חיפה

בכל חורף זורמים לנחלים, לחופי הרחצה ולים עשרות מיליוני מטרים מעוקבים של מי נגר עירוני - אותן כמויות מים עצומות ששוטפות את רחובות הערים בכל אירוע גשם ואיתם את כל הזיהום המצטבר על הכבישים והמדרכות ושבשל הבנייה הצפופה ואיטום הקרקע, אינם מחלחלים ואובדים למשק המים.

התוצאה היא זיהום של הנחלים והים, סגירת חופי הרחצה ופגיעה במשק המים הזקוק לכל טיפה. ואכן, היום הודיע משרד הפנים כי עד לקבלת הודעה חדשה הרחצה אסורה בכל חופי תל אביב הפתוחים בעונת החורף, לאור המלצת משרד הבריאות כי קיים חשש לזיהום עקב הזרמת מי הגשמים לים. 

עמותת "צלול" להגנת הסביבה הימית עוסקת זה שנים בניסיון להביא את הרשויות לטיפול מיטבי במי "נגר עירוני". רק ביום רביעי האחרון קיימה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ישיבה בנושא היערכות הרשויות המקומיות לחורף בה הציגו אנשי "צלול" נייד עמדה לפיו ממשלות ורשויות בעולם עושות מאמצים לצמצם את כמות הנגר העירוני באמצעות חקיקה, אכיפה ועידוד אמצעים להגברת החלחול.

"על משרד הפנים להתנות מתן היתרי בניה לשכונות חדשות בקיום פתרונות לצמצום הנגר ולהטיל היטל תיעול גבוה על מבנים שאינם מטפלים בנגר. על הרשויות המקומיות לחייב את הקבלנים לעמוד בעקרונות תכנון משמר מים, להקים פארקים וגינות קולטי גשם, לסלול כבישים ומדרכות מחומרים חדירים למים, לקנוס ולאכוף הזרמת נגר ממרזבים לרחובות ולביוב ועוד. מיותר לציין שבישראל כל הצעדים המומלצים מעולם לא ננקטו".

אורן צוקרמן מפקד תחנת המפרץ על חילוץ מחנות בשכונת עין הים בחיפה (צילום: דוברות כב"ה)

זאת ועוד, לפני למעלה מחודש, בעיצומו של אוקטובר השחון, שלחה מנכ"לית צלול, מאיה יעקבס, מכתב לראשי הערים של פורום רשויות החוף, בו היא מתריעה: "עליכם להיערך היטב לקראת עונת החורף ולמנוע בכך את נזקי ההצפות שגורם הנגר העירוני ואת זיהום הים בעיקר בעקבות הגשם הראשון: לנקות את תעלות הניקוז ואת פתחיהן מפסולת שהצטברה במהלך הקיץ ובין גשם לגשם, להגביר את ניקוי הכבישים והמדרכות מאבק, בדלי סיגריות והפרשות בעל חיים, לאסוף פסולת מוצקה מערוצי הנחלים ומהתעלות, להקים קולטני פסולת על פתחי צינורות הניקוז ולדאוג לתחזוקתם ולריקונם. בטווח הארוך - להפריד בין מערכות הביוב למערכות הניקוז, לתכנן שכונות חדשות תוך התחשבות בנושא הנגר".

אז, באוקטובר היבש, התריעה יעקבס: "אמנם על-פי הערכות השירות המטאורולוגי עונת הגשמים צפויה להתאחר, אלא שעובדה זו מספקת הזדמנות לרשויות להיערך בזמן ולמנוע בכך את המראות הקשים מהחורף האחרון שבו ערים רבות הוצפו ונגרם נזק רב לרכוש ציבורי ופרטי. הדברים אמורים במיוחד לגבי הגשם הראשון הסוחף לנחלים ולים זיהום רב שהצטבר ברחובות הערים". מיותר לציין שעל פי המראות מסוף השבוע האחרון של הגשם המשמעותי הראשון השנה, דבר משמעותי לא נעשה ברובן המכריע של הערים.