חדשות מתפרצות

התנועה למשילות ודמוקרטיה: "הנתונים העולים מחוות הדעת בעניין אדרי מטרידים"

פורסמה חוות הדעת המלאה של ועדת גולדברג בנוגע למינוי אדרי. בתנועה למשילות ודמוקרטיה אמרו: "מחוות הדעת עולה כי חברי הוועדה ביקשו לערוך בדיקת פוליגרף לאדרי בין היתר בשל הטענות מצד רפי רותם על טיפול פסול של אדרי בפרשת רות דוד, אך מסיבה לא ברורה שאלות אלו כלל לא נשאלו במסגרת הפוליגרף. נכתב כי 'עורכת הפוליגרף ראתה מבחינתה קושי מקצועי בניסוחן של שאלות שהוצעו על ידי חברי הוועדה ואשר אותן תשאל את המועמד בעת הבדיקה, והנוגעות לחילוקי דעות עובדתיים באחת מן ההשגות שהגיעו מן הציבור לוועדה על ידי מר רפי רותם'. עוד מתגלה כי שיטת בדיקת הפוליגרף נעשתה בצורה מקלה". 

היועץ המשפטי של התנועה עו"ד שמחה רוטמן אומר כי "הנתונים העולים מחוות הדעת מטרידים, ונראה שתלונתו של רפי רותם העוסקת בקשרים בין המועמד למפכ"ל לבין פרשת רות דוד הטרידו את חברי הוועדה, ולמרות בקשתם לבדוק סוגיה זו בפוליגרף, נערכה בדיקה מקלה ושאלות אלה לא נשאלו. אנו סמוכים ובטוחים שכעת משפורסמה חוות הדעת המלאה, ייבדקו כל הסוגיות העולות ממנה וחברי הממשלה יתנו עליהן את דעתם".

אבישי גרינצייג 03/12/2018 18:57
שתפו:
עוד מבזקים