חדשות מתפרצות

יתרות מטבע החוץ של ישראל בסוף נובמבר גדלו ל-115.056 מיליארד דולר

יתרות מטבע החוץ של ישראל בסוף נובמבר גדלו מ-1.145 מיליארד דולר ל-115.056 מיליארד דולר . היתרות מהוות כ- 31.4% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי. הגידול ביתרות נובע מרכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של 218 מיליוני דולרים. כל הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין. על כך יש להוסיף העברות מטבע זר נטו מחו"ל לממשלה בסך של כ-309 מיליוני דולרים, ושערוך יתרות מטבע חוץ בכ-623 מיליוני דולרים. 
 

ג'ון בן זקן 06/12/2018 20:44
שתפו:
עוד מבזקים