חדשות מתפרצות

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים בסך 262 אלף שקלים על חמש חברות ציבוריות

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים בסך כולל של כ-262,000 שקלים על חמש חברות ציבוריות בגין אי הגשת דוחות כספיים במועד, היעדר כהונת נושאי משרה והצעה לציבור ללא תשקיף. בהטלת עיצומים אלו, בשל הפרת הדיווח ובשל ההפרות לפי חוק החברות, מדגישה הרשות את חשיבות הדיווח לציבור המשקיעים, בכלל זה עמידה במועדי הדיווח.  כמו כן, מדגישה הרשות את חשיבות שמירה על כללי הממשל התאגידי שנועדו להבטיח את תקינות פעילות החברה, בעבור ציבור המשקיעים.

עיצום כספי בסך 135,000 שקלים הוטל על התאגיד המדווח ויטלה קפיטל בע"מ בגין שתי הפרות: אי הגשה של הדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 2018 במועד, והיעדר כהונת מנכ"ל בהתאם להוראות חוק החברות.
עיצום כספי בסך 45,000שקלים הוטל על ארזים השקעות בע"מ בגין הפרה של חוק החברות: אי כהונת דירקטור חיצוני במשך תקופה העולה על 90 ימים.
עיצום כספי בסך 45,000 שקלים הוטל על מדיוי תראפיוטיק בע"מ בשל הפרה של חוק החברות: אי כהונת יושב ראש דירקטוריון במשך תקופה העולה על 60 ימים.
עיצום כספי בסך 22,50 שקלים הוטל על קמן קפיטל בע"מ בשל הפרה של חוק החברות: אי כהונת יושב ראש דירקטוריון במשך תקופה העולה על 60 ימים.
עיצום כספי בסך 15,000 שקלים הוטל על אלגומייזר בע"מ בשל פרסום לציבור המהווה הצעת ניירות ערך לציבור ללא תשקיף.
 

מעריב אונליין 12/03/2019 14:13
שתפו:
עוד מבזקים