חדשות מתפרצות

ירידה בחוב החיצוני של ישראל בסוף הרבעון הראשון

 החוב החיצוני של ישראל פחת ל-156.1 מיליארד דולר בסוף הרבעון הראשון של השנה - ירידה של 4.6% לעומת 163.6 מיליארד דולר ברבעון הקודם. נתונים אלו פורסמו היום על ידי הלמ"ס במסגרת נתונים שנמסרו על העודף במאזן השוטף של ישראל בסוף הרבעון הראשון של השנה.

העודף בחשבון השוטף הסתכם ב-2.6 מיליארד דולר, ירידה של 0.2 מיליארד דולר לעומת הרבעון הקודם. מתוך סכום זה, העודף במאזן הסחורות והשירותים גדל ל-800 מיליון דולר לעומת 500 מיליון דולר ברבעון הקודם אך העלייה בהשקעות הישירות של תושבי ישראל בחו"ל פחת ל-4.2 מיליארד דולר, לעומת השקעות של 12.5 מיליארד דולר ברבעון הקודם.

ג'ון בן זקן 17/06/2019 14:16
שתפו:
עוד מבזקים