חדשות מתפרצות

אוניברסיטת אריאל: הוועדה לתכנון ותקצוב אישרה את תקציב הפקולטה לרפואה

במסגרת התכנית הרב שנתית להגדלת מספר הסטודנטים לרפואה והקצאת תוספת מכסות לעניין זה ממשרד האוצר לכלל מערכת ההשכלה הגבוהה, ובהמשך לדיווחי המוסדות האחרים המקיימים לימודי רפואה על אומדן גידולי מספרי הסטודנטים לרפואה בתש"פ, אישרה הוועדה לתכנון ותקצוב לאוניברסיטת אריאל 280 מכסות תוספתיות לטובת תכנית הלימודים ברפואה MD בחלוקה שווה על פני 4 שנים (70 סטודנטים בשנה). כמו כן, המוסד יתוקצב עבור הגידול במסגרת מודל התמרוץ של הועדה להגדלת סטודנטים לרפואה. ההחלטה התקבלה בהתבסס על דיווחי המוסד והתחייבותו להבטחת איתנותו הפיננסית ולקיום שדות קליניים שיאפשרו לבצע את ההכשרה הקלינית של לימודי הרפואה.


עפר לבנת 13:43 27/11/2019
שתפו:
עוד מבזקים