חדשות מתפרצות

יתרות מטבע החוץ של ישראל הגיע לשיא חדש במהלך חודש ינואר

יתרות מטבע החוץ של ישראל הגיעו לשיא חדש של 129.97 מיליארד דולר במהלך חודש ינואר, וגידול בסך של 3,951 מיליוני דולרים או 3.14%, וכן בגידול של 11.81 מיליארד דולר לעומת ינואר שנת 2018, שמהווה עליה של 10.0%. הגידול ביתרות מטבע החוץ מוסבר על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל, בסך 2.95 מיליארד דולר. כמו כן, מחושבות גם העברות הממשלה מחו"ל, בסך 1.17 מיליארד דולר, וכן העברות מהמגזר הפרטי שעומדת על 5 מיליון דולר. הגידול קוזז בחלקו על ידי שערוך יתרות מטבע חוץ, בסך 171 מיליון דולר. יתרת מטבע החוץ בחודש ינואר מהוות 33.8% מהתוצר המקומי הגולמי.

ג'ון בן זקן 06/02/2020 15:54
שתפו:
עוד מבזקים