חדשות מתפרצות

הרכוש הלאומי הממוצע לנפש בישראל עמד ב-2018 על כ-3.5 טריליון שקל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים ביחס לרכוש הלאומי, ומהם עולה כי בסוף שנת 2018 הוא הסתכם ב-3.4 טריליון שקל. מדובר בעלייה של 4.3% במהלך 2018.

המרכיב העיקרי של הרכוש הלאומי הוא הנכסים הלא פיננסיים, המהווים 85% מכלל הרכוש והסתכמו ב-2,956. במרכיב זה חלה עלייה של 7.2% במהלך שנת 2018, זאת בהמשך לעלייה של 5.5% במהלך שנת 2017.

 

 

ג'ון בן זקן 27/02/2020 14:34
שתפו:
עוד מבזקים