חדשות מתפרצות

מאזן תשלומים חיובי במטבע זר במהלך שנת 2019

מאזן תשלומים חיובי במטבע זר במהלך שנת  2019. העודף עומד על 14.3 מיליארד דולר, וזאת בהמשך לעודף של 9.5 מיליארד בשנת 2018. מתוך זה העודף במאזן המסחרי והשירותים גדל ב 7.2 מיליארד לעומת גידול של  1.6 מיליארד בשנת 2018. היצוא הכולל שירותים וסחורות גדל ב כ-5% ל-114.4 מיליארד דולר. ההשקעות של תושבי חו"ל גדלו ל-25.4 מיליארד לעומת גידול של 19.7 מיליארד בשנת 2018, ואילו יתרות מטבע הזר גדלון ב-6.6 מיליארד דולר לעומת גידול של 5.5 מיליארד בשנת 2018.

ג'ון בן זקן 08/03/2020 18:26
שתפו:
עוד מבזקים