חדשות מתפרצות

בנק הפועלים דיווח על גידול חד ברווח ברבעון הראשון של השנה

גידול חד ברווח בנק הפועלים ברבעון הראשון של השנה: הבנק דיווח על גידול של יותר מפי עשר לעומת הרבעון המקביל אשתקד, 1.342 מיליארד שקל לעומת 133 מיליון ברבעון השני של שנת 2020 ועל תשואה להון של 14.5% לעומת 1.4% ברבעון המקביל אשתקד. לצד הצמיחה בפעילות העסקית, הגידול ברווח נבע בין היתר משיפור באינדיקטורים הכלכליים שהוביל להקטנת יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אירועי הקורונה.   

 

ג'ון בן זקן 16/08/2021 12:13
שתפו:
עוד מבזקים