חדשות מתפרצות

אושר בקריאה ראשונה: עדכון דרישות התיעוד והדיווח עסקאות בין לאומיות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 257), התשפ"א-2021.  16 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק, ללא מתנגדים וללא נמנעים והיא תועבר להמשך דיון בוועדת הכספים. מוצע לעדכן את דרישות התיעוד והדיווח במחירים, באופן שישקף את אמות המידה הבין-לאומיות המקובלות. לשם כך, מוצע להסמיך את שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין רישום ותיעוד.

מעריב אונליין 19/10/2021 02:01
שתפו:
עוד מבזקים