חדשות מתפרצות

הרווח של בנק פועלים גדל בכ-50% ברבעון השלישי ‎‎של 2021

בנק הפועלים פרסם את דוחותיו הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2021, מהם עולה כי הרווח הנקי עמד על 1,207 מיליון עליה של 47.9% בהשוואה ל-816 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול ברווח נבע מהמשך הצמיחה המואצת והגידול בהיקפי הפעילות שהובילו לעלייה בסך ההכנסות, מרישום הכנסות מהפסדי אשראי וכן מפעילות ההשקעות של פועלים אקוויטי.

שיעור התשואה להון על הרווח הנקי ברבעון עמד על 11.8% בהשוואה ל-8.8% ברבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות עמדו ברבעון על 3,644 מיליון ש"ח בהשוואה ל-3,302 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של 10.4% על רקע הצמיחה בפעילות הליבה של הבנק. 

ג'ון בן זקן 15/11/2021 09:15
שתפו:
עוד מבזקים