חדשות מתפרצות

אושר בקריאה ראשונה: הצעת חוק הביטוח הלאומי שתאפשר קצבת אזרח ותיק ודמי אבטלה למבוטחים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 230) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התשפ"ב-2022, לפיה מוצע להחיל לגבי גמלאות המשולמות למבוטח בעד התקופה שמיום 1 בינואר 2022 ועד יום 31 בדצמבר 2022 הוראות אלה: ראשית, לצורך חישוב קצבת נכות כללית, קצבת אזרח ותיק וקצבת שאירים יראו בדמי אבטלה כהכנסה ממשלח יד או מעבודה.

שנית, תקופה האמורה מבוטחת תוכל לקבל במקביל הן קצבת אזרח ותיק והן דמי אבטלה בכפוף למבחן הכנסות. מוצע כי משרד האוצר ישפה את המוסד לביטוח לאומי על התוספות המשתלמות לפי הצעת החוק. שלישית, מוצע שלעניין ניכוי וחישוב גמלת הבטחת הכנסה או תשלום מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, דמי אבטלה יחשבו כהכנסה מעבודה או ממשלח יד.

אריק בנדר 18/01/2022 17:28
שתפו:
עוד מבזקים