ביום שלישי, ה-9 באפריל, ייערכו הבחירות הכלליות לכנסת ה-21. בישראל, יום הבחירות הוא יום שבתון, שחל על כל העובדים במשק, למעט חריגים. לקראת יום הבוחר, ביקשנו מעו"ד רחל הררי ליפשיץ, שותפה וראש מחלקת דיני עבודה במשרד עמית פולק מטלון ושות' להסביר מהן הזכויות של העובדים, מי חייב לעבוד, כמה שכר הוא יקבל ומה מעמדם של עובדי המשמרות.

האם יום השבתון חל על כל העובדים במשק?
יום השבתון חל על כל עובדי המשק, למעט אם מדובר בעובדים בשירותי תחבורה ובשירותים ציבוריים אחרים. שירותים ציבוריים הם שירותים שקבעה וועדת הבחירות המרכזית, כשירותים שיפעלו כסדרם ביום הבחירות, דוגמת: עובדי וועדת הבחירות המרכזית ונותני שירותים לה; עובדי מפלגות; שירותי תחבורה חניונים ותחנות דלק; בתי אוכל ומסעדו, בתי קפה, קיוסקים ומלונות; מפעלי חרושת וחקלאות בתהליכים רציפים; מפעלי מים וחשמל; תיאטראות; חנויות לממכר מזון; הובלת פירות/ירקות לחם וחלב; בתי חולים ושירותי בריאות אחרים שיכולים לעבוד במתכונת שבת; כוחות הביטחון ושירותי הצלה; שירותי קבורה ועוד.

האם יש עובדים ש"מוחרגים" מיום השבתון (כלומר - כאלה שהמעסיק יכול לחייב אותם לעבוד ביום זה)?
לא ניתן לחייב עובדים, שאינם עובדים במקומות עבודה, המוגדרים כשירותים ציבוריים, לעבוד ביום שבתון עקב בחירות לכנסת. למרות אי הגעתם של העובדים לעבודה, הם יהיו זכאים לשכר ולכל התנאים הנלווים, כאילו התייצבו לעבודתם בפועל. לעומתם, עובדים בשירותים ציבוריים, או עובדים שהסכימו לעבוד ביום השבתון, יהיו זכאים לכפל משכורת, או בזיכוי של יום חופשה בנוסף.

מה קורה ביום הזה עם "עובדי משמרות"?
גם לעניין משמרות השאלה תלויה בשאלת סיווג מקום העבודה (האם מדובר בשירות ציבורי, או לא). אם העובד עובד במשמרות אצל מעסיק שנכנס תחת הגדרת "שירות ציבורי", ניתן לחייבו להתייצב למשמרת (והוא יזכה בכפל שכר על כך). אם מדובר במקום עבודה שעובדים בו משמרות, אך זהו אינו מקום עבודה הנכלל בהגדרת שירות ציבורי, לא ניתן יהיה לחייב את העובדים להתייצב לעבודה ביום השבתון. למרות אי התייצבותם של העובדים לעבודה, ישולם להם שכר מלא.

עו"ד רחל הררי ליפשיץ. צילום: אייל טואגעו"ד רחל הררי ליפשיץ. צילום: אייל טואג

האם עובד שעבד ביום הבחירות במקום עבודתו זכאי לתוספת שכר?
כן. מדובר בתוספת של עוד 100% לשכרו, או זיכוי ביום חופשה נוסף, בנוסף לשכר בגין אותו יום.

מה יעשו החיילים בצה"ל/שוטרים, כיצד יצביעו?
כל אזרח במדינת ישראל זכאי לקבל זכות הצבעה. האמור חל על חיילים, שוטרים ועובדים שמחויבים לעבוד ביום הבחירות. לצד הזכות לחייב את ממלאי התפקידים, או העובדים למלא חובותיהם, קמה חובה מקבילה לאפשר להם להצביע. קולות החיילים נאספים באיחור, בהתאם לסדרי הבחירות ואילוצים מבצעיים וטכניים. שוטרים ועובדים מקבלים הזדמנות במהלך היום לממש זכותם האזרחית. הפרעה לבוחר בהצבעה או מניעה מהצבעה, מהווה עבירה פלילית.

האם חובה על העובד להצביע על מנת להיות זכאי ליום חופש?
יום השבתון אינו מותנה בהצגת אישור על מימוש הזכות האזרחית להצביע. השאלה האם נכון לאמץ מודל (בין היתר לאור הטכנולוגיות החדישות) לפיו שכר בגין יום שבתון יותנה במימוש הזכות להצביע, עולה במערכות הבחירות האחרונות (לאחרונה ביתר שאת בעקבות יום השבתון החדש שהונהג לטובת הבחירות לשלטון המקומי). עד שיאומץ מודל כזה, לא קיים תנאי כזה בחוק, כשם שאין חובה על אף אזרח לממש את זכותו להצביע.