השקל הישראלי התחזק אתמול בעוד 0.7% מול מרבית המטבעות ובשיעור של קרוב ל־2% מול הליש”ט, ובכך היה למטבע החזק ביותר בשנה האחרונה.

בעוד כל העולם מפחית ריביות, ובארה”ב יפחיתו את הריבית הערב, מכריז בנק ישראל כי יעלה את הריבית. הבנק היחיד בעולם שהכריז כי יעשה זאת, שלוש פעמים בשנה הקרובה.

אין פלא שזרם כניסת ההון לישראל גובר, קונים שקלים ומוכרים מט”ח - לא רק הזרים גם הישראלים. התחזקות השקל בימים האחרונים גרמה הפסדים למי שהימר נגד השקל, כך שאתמול סוחרים רבים סגרו פוזיציות שהיו להם נגד השקל, וכתוצאה מכך ייסוף השקל גבר.
 
בשנה האחרונה התחזק השקל מול הדולר ב־4.6%, מול הפרנק השוויצרי ב־4.4%, מול הפאונד הבריטי ב־11.4%, מול היין היפני ב־2.4%, מול הקרונה השוודית ב־12.5%, מול הקרונה הנורווגית ב־10.9%, מול הקרונה הדנית ב־9.25, מול הדולר הקנדי ב־5.4%  ומול הדולר האוסטרלי ב־11.2%. 

כתוצאה מייסוף השקל, ציפיות האינפלציה ירדו, ולמעשה בנק ישראל לא יוכל להעלות ריבית כפי שתכנן, והיא תישאר לפי שעה 0.25%. בישיבות האחרונות של הוועדה המוניטרית בבנק ישראל היה אחד שתבע העלאת ריבית וארבעה חשבו שיש לחכות, כנראה שהם צדקו.
 
מחירי היבוא יורדים במונחי שקלים, זול גם לנופשים בחו”ל עתה בשיא חופשת הקיץ. מנגד, התעשייה המסורתית תסבול בשל איבוד כושר התחרות שלה בשווקים בעולם.