בעלי דירות המנצלים אותן להשכרה בשיטת Airbnb עלולים להיות חשופים לתשלום מס מוגדל, אם וכאשר יחליטו למכור אותן. כך עולה ממסמך שהעביר בימים האחרונים היועץ המשפטי רו"ח אורי בארי ללקוחותיו. בארי משמש גם כיו"ר סניף תל אביב בלשכת רואי החשבון. הוא פרסם את המסמך לאחר ששוחח עם פקידי שומה.

דירות AirBnb ממוקמות בלוקיישנים מעולים ומבוקשים. במרבית המקרים מדובר בדירות פאר בעלות עיצוב מוקפד ומחיר שכירות נמוך מהמקובל בבתי מלון. התשואה המתקבלת מהשכרה לטווח קצר גבוהה מזו המתקבלת מהשכרת דירה קבועה.

בעקבות מבצעי ביקורת וניהול ספרים בקרב משכירי הדירות התברר שמעל לשליש מבעליהן - לרבות בעלי צימרים - לא דיווחו על הכנסותיהם מדמי השכירות. רבים מבעלי הדירות טענו שמדובר בהשכרת מגורים פטורה ממס או חייבת ב־10% אם התשלום גבוה מהתקרה. אלא שברשות המסים טוענים כי מדובר בהכנסה מעסק, שהמס בגינה ייקבע לפי מדרגת המס השולי וכי יידרש רישום ודיווח למע"מ.

"השכרות לטווח קצר מחייבות ניהול ספרי חשבונות כעסק או כעוסק מורשה שיכול לקזז מע"מ על רכישת הנכס. השאלה המטרידה היא אם ביום מן הימים, כשתרצו למכור את הדירה, אתם מביאים בחשבון שתצטרכו לשלם מע"מ על שווי הדירה נוסף לחבות במס שבח ומסים נוספים", כתב בארי.