הלחץ הבנקאי עושה את שלו. איש העסקים יצחק תשובה ממשיך במגמה המואצת של מימוש נכסים על מנת שלא להיקלע למצב של הסדר נושים. תשובה מכר לקבוצת חג'ג', שבבעלות צחי ועידו חג'ג', שני מגרשים בשטח 14.5 דונם בפרויקט בבלי בתל אביב תמורת 400 מיליון שקל. 90 מיליון שקל מהתמורה ישולמו עם חתימת הצדדים על הסכם מחייב והיתרה בהסכם עתידי. מימון העסקה ייעשה בהון עצמי ובאשראי בנקאי.

קבוצת חג'ג' מתכננת להקים בשטח שרכשה שני מגדלי מגורים בני 44 קומות ולבנות שם 500 דירות. על פי הזכויות בקרקע, תוכל חג'ג' להקים 380 דירות בשטח של 50 אלף מ"ר, ובמסגרת ההקלות לקבל היתר לבניית 120 דירות נוספות.

העסקה עשויה להקל במקצת על תזרים המזומנים של תשובה. שווי קבוצת דלק - הנכס העיקרי שלו - צנח ב־80% ל־700 מיליארד שקל וחובותיו האישיים לבנקים (בעיקר לבנק הפועלים) נאמדים ב־1.5 מיליארד שקל.

במסגרת מימוש הנכסים חתם תשובה על עסקה למכירת השליטה באלעד מגורים לחברת ישראל־קנדה תמורת 205 מיליון שקל. נוסף לכך, הוא מנסה לממש את תחנות הכוח שבבעלותו ונכסים נוספים. עם זאת, הוא מתעקש להמשיך להחזיק בשליטה בחברות האנרגיה ובראשן דלק קידוחים.