חברת ארקו אחזקות שבשליטת אריק קוטלר, העוסקת בקניית תחנות, אספקת דלק בארה"ב והפעלת חנויות נוחות, מחזקת את נוכחותה ברגולטורים לשעבר.

המפקחת לשעבר על הביטוח באוצר, דורית סלינג'ר, מצטרפת כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים. סלינג'ר כבר מכהנת כיום כדירקטורית במספר חברות ציבוריות ובראשון קבוצת שטראוס שבבעלות עופרה שטראוס.

בארקו תפגוש סלינג'ר את מנהלת רשות המסים לשעבר, טלי ירון־אלדר. גם ירון־אלדר כבר מכהנת במספר דירקטוריונים ובהם מדטכניקה וחברת אלון.