היקף השימוש של ישראלים במזומן צנח בחודשים מאי ויוני בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מנתוני חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים) שהגיעו לידי "מעריב". החברה, העוסקת בסליקת כרטיסי אשראי, מנוהלת על ידי משה וולף. בחודש מאי 2020 היקף המשיכות במזומן היה נמוך ב־13.7% לעומת מאי 2019, וביוני 2020 ב־1.7% לעומת יוני 2019.

הירידה במשיכת מזומן בחודשים הללו מוסברת כמובן במשבר הקורונה ובעובדה שישראלים עברו לצרכנות אונליין ולשימוש מוגבר יותר בכרטיסי אשראי. גם החשש מההדבקה מרתיע משימוש בשטרות, והצרכנים מעדיפים אמצעי תשלום אחרים.

מאידך, במחצית הראשונה של יולי גדל היקף המשיכות במזומן ב־5.7% לעומת יולי 2019. העלייה הזו עלולה להטעות, שכן מדובר בחודש שבו בימים כתיקונם ישראלים רבים טסים לחו"ל, ובשל משבר הקורונה כמות הישראלים השוהים בישראל גדלה משמעותית לעומת יולי אשתקד, וכמות השימוש במזומן בהתאם.

בהוצאות הישראלים בכרטיסי אשראי ניכרה כצפוי מגמה הפוכה: במאי וביוני גדלו ההוצאות בכרטיסי אשראי (3.1% במאי ו־10.4% ביוני) בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מאידך, במחצית הראשונה של יולי ההוצאות של הישראלים בכרטיסי אשראי קטנו ב־3.5% לעומת יולי 2019. הסיבות העיקריות לכך היו החששות מחידוש הסגר וההאטה בפעילות הכלכלית.

במאי 2020 גדל נתח ההוצאות של הישראלים בעסקאות אונליין ב־6.4% ואלה היוו 54.49% מהיקף ההוצאות בכרטיסי אשראי (לעומת נתח אונליין של 51.23% ב־2019). נתח ההוצאות באונליין עמד על 52.78% מסך ההוצאות, עלייה של 3.78% לעומת יוני 2019. במחצית הראשונה של יולי 2020 היוו ההוצאות באונליין 51.23% לעומת 52.62% ביולי 2019.