על רקע העומסים הכבדים בכבישים והתחבורה הציבורית הלא יעילה באזורים נרחבים, חל אשתקד גידול בנסיעות בכלי רכב. כלי הרכב הממונעים נסעו בשנת 2018 בכבישי ישראל כ-61.2 מיליארד קילומטרים – עלייה של 2.7% לעומת 2017. כך מסרה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים על הנסועה של כלי הרכב הממונעים. הגידול נבע בעיקרו מעלייה של 3.9% במספר כלי הרכב שהיו פעילים באותה השנה ומירידה של 1.2% בנסועה השנתית הממוצעת לכלי רכב לעומת השנה הקודמתבלמ"ס ציינו, כי רכב פרטי נסע אשתקד בממוצע כ-16,100 ק"מ בשנה – ירידה של 0.6% לעומת השנה שלפני כן. לעומת זאת, הנסועה השנתית של כלל כלי הרכב הפרטיים עלתה ב-3.4%. הגידול נובע בעיקרו מהגידול במספר כלי הרכב.בבדיקות השינויים שחלו בשנים 2018-2000 נמצא, כי הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול, כך שהנסועה השנתית הממוצעת זינקה ב-68% ומצבת כלי הרכב זינקה בשיעור חד עוד יותר – 91%. לעומת זאת, שטח הכבישים גדל ב-48% ואורך הכבישים גדל באותן שנים ב-20%.עוד עולה מהנתונים, כי ככל שכלי הרכב חדש יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב הולכת ופוחתת ככל ששנת העלייה לכביש מוקדמת יותר.כלי רכב פרטיים חדשים בבעלות חברות החכר (ליסינג) נסעו יותר. בשנת 2018 הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב פרטי בבעלות חברת החכר שעלה על הכביש בארבע השנים האחרונות, עמדה על כ-30 אלף ק"מ, לעומת כ-28.5 אלף ק"מ לרכב פרטי בבעלות חברה, כ-27.2 אלף ק"מ לרכב פרטי המשמש להשכרה או לתיור ו-כ-17.1 אלף ק"מ לרכב פרטי בבעלות פרטית.עוד עולה מפילוח הנתונים, כי כלי רכב פרטיים המונעים בסולר או בגז נוסעים יותר. בשנת 2018 כלי רכב פרטיים הממונעים בסולר נסעו בממוצע כ-25.9 אלף ק"מ, לעומת כ-28.5 ק"מ וכלי רכב המונעי בגז נסעו כ-21.1 אלף ק"מ, לעומת כ-15.6 אלף ק"מ בממוצע שנסעו כלי רכב פרטיים המונעים בבנזין.בלמ"ס ציינו עוד, כי משאיות בעלות משקל כולל גדול נוסעות יותר. ככל שמשקלה הכולל של המשאית גבוה יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלה גבוהה יותר. בשנת 2018 הנסועה השנתית הממוצעת של משאית סולר שמשקלה 34 טונות ומעלה, היתה 66.5 אלף ק"מ, יותר מפי-2 מהנסועה הממוצעת של משאית סולר שמשקלה עד 9.9 טון – 31.4 אלף ק"מ.גם אופנועים בעלי נפח מנוע גדול נסעו יותר. ככל שנפח המנוע של האופנוע גדול יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של אופנוע בעל נפח מנוע של 401 סמ"ק ומעלה הסתכמה אשתקד בכ-8.1 אלף ק"מ, לעומת כ-6.7 אלף ק"מ לאופנוע בעל נפח מנוע של עד 125 סמ"ק.