ועדת הכספים בראשות ח"כ אלכס קושניר, אישרה היום (שני) את הצעת עדכון קבוצות המחיר לרכב, תקנות התעבורה ינואר 2022. האמור הוא בעדכון קבוצות המחיר לרכב בישראל, אשר מהן נגזרת אגרת הרישוי השנתית לרכב וכן הטבת שווי השימוש לצרכי מס הכנסה.

כיום לא קיים מנגנון עדכון אוטומטי לעדכון קבוצות המחיר והן מתעדכנות לפי הצורך, העדכון האחרון נעשה בינואר 2017. במסגרת העדכון שאושר היום, נקבע עדכון גבולות קבוצות המחיר לרכב ב-5%, בהתאם לשיעור העלייה במדד מחירי רכב חדש, ב-5 השנים האחרונות, כאשר מרבית העלייה הייתה בשנת 2021.

יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר ציין בפתח הדיון כי "נעשה תיקון מאוד חשוב בעקבות עלייה במדד הרכב, יש רכבים שבעל כורחם עברו מקבוצה זולה יותר לקבוצה יקרה יותר והתיקון מחזיר את הרכבים לקבוצתם, זה מטיב עם האזרחים ומשחרר פקק במסירת הרכבים. ברגע שקיבלנו את הפנייה אמרנו שנקיים את הדיון מהר ככל הניתן, ובהזדמנות הראשונה אנחנו מקיימים אותו". 

בהמשך קרא יו"ר הוועדה למשרד התחבורה למסד מנגנון עדכון קבוע על מנת למנוע עיכוב במסירת רכבים: "היות והמנגנון תלוי במדד המחירים לרכב, זה אמור להיות אוטומטי".

נציגת משרד התחבורה, ברוני חירמן: "אנחנו בוחנים מיסוד של מנגנון קבוע אוטומטי. בעבר עדכנו בהתאם לעליית סל המטבעות, היו שנים שעדכנו בהתאם למדד המחירים לצרכן, השינוי אמור לשקף גם את השינוי הצפוי במיסוי רכב. השנה הגענו למסקנה שהמדד הנכון ביותר הוא מדד מחירי רכב חדש. יש תמימות גם עם אגף תקציבים שזה המדד הרלוונטי, במהלך השנה נבחן איך לעגן את המנגנון האוטומטי בתקנות, וככל שיהיה לנו אישור של משרד המשפטים, נוכל להביא את זה". 

ברוני ציינה כי נוכח העיכוב בהבאת התקנות חל עיכוב במסירת אלפי כלי רכב: "כדי למנוע מצב שחלק מהרכבים ירשמו עם קבוצת מחיר גבוה יותר, יש אלפי רכבים שמעוכבים. השינוי מטיב עם בערך 20% מהרוכשים, לגבי היתר אין שינוי". בהמשך אושרו התקנות. התיקון צפוי להוביל להפחתה בהכנסות המדינה  בסכום של כ-4.2 מיליון ש"ח.