עובדי החברות הממשלתיות מדורגים בראש דירוג השכר בגופים הציבוריים בשנת 2017. כך קובע דוח הממונה על השכר באוצר שהוגש לכנסת. שכר הברוטו החודשי הממוצע למשרה מלאה בחברות הממשלתיות עמד על 23,320 שקל בחודש. במקום השני מדורגים עובדי קופות החולים והסתדרות מדיצינית הדסה, עם שכר ממוצע של 20,772 שקל, ואחריהם עובדי תאגידים – 19,452 שקל בחודש.

הממונה על השכר ציין בדוח כי ממוצע שכר הברוטו למשרה מלאה של עובדי התאגידים הממשלתיים עלה בשנים 2016־2017 בכאלף שקל, המהווים שינוי ריאלי של כ־5.6%.

במקום הרביעי מדורגים עובדים במוסדות אקדמיים, עם שכר ברוטו חודשי ממוצע של 16,999 שקל. עובדי הרשויות המקומיות הרוויחו בממוצע 11,116 שקל ברוטו בחודש, עובדים בחבורת עירוניות – 10,085 שקל, ועובדי המועצות הדתיות – 9,076 שקל בממוצע.


עוד עולה מהדוח, כי במגזר הציבורי הועסקו כ־12 אלף עובדים סוציאליים, ומרביתם (כ־66%) ברשויות המקומיות. שיעור הנשים מקרב העובדים הסוציאליים עמד על כ־90%. 

על פי מדגם של 172 רשויות מקומיות, כ־62% מהעובדים הסוציאליים הועסקו במשרה חלקית. הממונה על השכר ציין עוד כי בישראל מועסקים באופן יחסי מספר רב יותר של עובדים סוציאליים, בשכר גבוה בהשוואה למדינות מערביות.

בדוח מצוין עוד כי בתוך כשש שנים צפוי מספר העובדים הקבועים בחברת החשמל להצטמצם בשיעור של כ־22%. זאת, במסגרת הסכם השכר, הכולל מהלך התייעלות נרחב, שבמסגרתו מצבת כוח האדם בחברה תקטן בכ־1,800 תקני עובדים.

בדוח צוין כי השכר הנומינלי של הרופאים בגופים המתוקצבים והנתמכים זינק בשיעור של 80% בעשור האחרון. השכר הגבוה ביותר שולם בשנת 2017 לרופא מומחה בהסתדרות מדיצינית הדסה, והוא עמד על 252,800 שקל ברוטו לחודש.