בשל חג עיד אל פיטר, שהחל היום בבוקר (ראשון), צפוי בימים הקרובים מחסור חמור בעופות טריים. בארבעת ימי החג המוסלמי, המסמל את סיום צום הרמדאן, מרבית המוסלמים אינם עובדים. הדבר מורגש באתרי הבנייה וגם בענפי משק אחרים. משרד החקלאות הודיע בהודעה מיוחדת, כי צפוי להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווק וייתכן כי לא יהיו בשוק די עופות טריים לצרכנים בימים הקרובים.

במשרד החקלאות הסבירו שהסיבה למחסור בעופות נובעת מהיעדר כוח אדם במשחטות. מבדיקה שנערכה עולה שבמהלך ימי עד אל פיטר המשחטות לא יעבדו, או שיעבדו בהיקף מצומצם, לנוכח המחסור בעובדים. במשרד החקלאות צופים שהפעילות צפויה להתחדש בהדרגה ביום רביעי ולקראת סוף השבוע תשוב אספקת העופות הטריים באופן מלא וסדיר.

עם זאת, על פי הצפי, לא צפוי מחסור בעופות קפואים, לנוכח חיי המדף הארוכים של המוצר לעומת העופות הטריים, שחיי המדף שלהם עומדים על כחמישה ימים בלבד.