"עשרות מסעדות ובתי קפה באזור תל אביב נקלעו למצוקה בשל דרישת המדינה לתשלום פיקדון עבור מבקשי המקלט מאריתריאה וסודן והדרישה לתשלום רטרואקטיבי של היטל עבור העסקתם", מתריעה עו"ד חיות גרינברג, בעלת משרד עורכי דין המתמחה בתחום המסחרי ובחדלות פירעון. "יש זינוק בפניות של מסעדנים שנקלעו למצוקה בשל הדרישות לתשלומי הפיקדון וההיטל", היא אומרת, "לתשלומים הגבוהים האלה יש השפעות מאוד משמעותיות על תחום המסעדנות". עו"ד גרינברג מסבירה שכל מסעדן מחויב להפקיד במסגרת "חוק הפיקדון" 20% מהשכר של עובדיו המסתננים או מבקשי המקלט.
 
"המדינה החליטה על חוק הפיקדון כדי ליצור תמריץ ליציאתם מהארץ", היא אומרת, "הכספים מופקדים על ידי המסעדנים או בעלי בתי הקפה לקרן כדי שהעובדים יוכלו לפדות אותה כאשר יעזבו את ישראל. זה גורם להתייקרות ניכרת בעלויות ההעסקה. גם שכר העבודה עולה, בשל מחסור בעובדים".


לא רק בענף המסעדנות קיימת מצוקה בשל חוק הפיקדון. גרינברג מטפלת גם בחברה גדולה המעניקה שירותי ניקיון, שנקלעה לחדלות פירעון, ולא רק בגלל חוק הפיקדון. "רשות המסים דורשת לשלם היטל העסקה בשיעור של 20% מהשכר על עובדים זרים, וגם על מבקשי מקלט שאין להם אשרת עבודה בישראל", היא אומרת.

לדבריה, חברת הניקיון שנקלעה לחדלות פירעון צברה חובות מצטברים של כ־80־70 מיליון שקל, בעיקר לרשות המסים, אך גם לעובדים. "אני חוששת שזו הסנונית הראשונה, כי עסקים רבים נוספים המעסיקים מבקשי מקלט יתקשו לעמוד בתשלומים הגבוהים. 

"יותר מסעדות פונות בתקופה האחרונה לבקשת סיוע, ורואים עלייה חדה בבקשות להקפאת הליכים בענף המסעדנות באזור תל אביב. צריכים להבין שהירידה
בזמינות של כוח אדם שגורמת לעלייה בשכר העבודה, חוק הפיקדון והיטל ההעסקה, עלולים להכניס עשרות רבות של מסעדות ובתי קפה למחנק תזרימי ולגרום לקריסתן הכלכלית.  החיים של המסעדות באזור תל אביב, שהן מעסיקות גדולות, הפכו קשים יותר", מסכמת עו"ד גרינברג.

במשרד האוצר הבהירו כי חוק הפיקדון הוא בסמכות משרד הפנים. על חוק הפיקדון הוחלט כחלק מהמהלכים של המדינה בניסיון לסייע ליציאת המסתננים.
אשר להיטל ההעסקה המוטל על המסעדנים והחברות, ממשרד האוצר נמסרה התגובה הבאה: "מדובר במס שקיים שנים רבות, מס שנועד לצמצם את ההשפעות החיצוניות השליליות שיש להעסקת מסתננים להשית חלק מהעלויות שנגרמות בשל שהייתם בישראל על מי שנהנה מהעסקתם. בשל כך, בתי המשפט אישרו שוב ושוב את חוקיות ההיטל".