הנקמה מוגשת קרה: שר האוצר משה כחלון הודיע היום (שני) כי משרדו יפתח בהליך של שימוע לצורך ביטול מכסים תחום מוצרי החלב, "על מנת להגדיל את התחרות ולהגן על הצרכן". הצעד של כחלון מגיע בעקבות פסיקת בג"ץ שיש להעלות את מחיר מוצרי החלב שבפיקוח ב-3.4%. 

"ידע כל אזרח בישראל שיש מי שמגן עליו", כתב כחלון ברשתות החברתיות. "פסיקת בג"ץ לייקור מחיר החלב היא פגיעה ישירה בצרכן ובמשפחה הישראלית. היא נגועה בחוסר רגישות חברתית ובחוסר איזון מוחלט בין שיקולים של בצע כסף לבין טובת הציבור. נפתח בהליך של שימוע לצורך ביטול וצמצום מכסים על מנת להגדיל תחרות ולהגן על הצרכן".

כזכור, בחודש שעבר המדינה הודיעה לבג"ץ שהיא מסכימה לדרישת חברת תנובה להעלאת מחיר מוצרי החלב שבפיקוח בכ-3.4%. בתשובה צוין כי שר האוצר, משה כחלון, הביע את התנגדותו למהלך. המדינה ביקשה מבית המשפט להורות לכחלון לשנות את צו הפיקוח על מחירי המוצרים, זאת לנוכח העלייה במחיר החלב הגולמי ובהתאם להמלצת ועדת המחירים.

בתשובה הסבירה המדינה כי עמדת היועמ"ש הייתה כי ניתן בשלב זה לא להעלות את המחירים, וזאת נוכח הכוונה להשלים את חקיקה המתווה שהציע השר כחלון בנושא, בתוך כשלושה חודשים.

עם זאת, הוסבר במסמך, כי "להחלטה בדבר פיזור הכנסת יש השלכה ממשית על יכולתם של השרים להשלים את הליכי החקיקה במסגרת המועדים שנמסרו לבית המשפט. פיזורה של הכנסת מהווה שינוי נסיבות מהותי לעניין ההיתכנות המעשית לקידום המתווה באמצעות חקיקה, לאפשרות להמשיך ולטעון כי קיימים נימוקים המצדיקים את החלטת השרים שלא לפעול על פי המלצת ועדת המחירים, כמו גם לעניין חובתה של הממשלה היוצאת לפעול בתקופה זו באיפוק וריסון".