הנה 10 עובדות שכדאי לכם לדעת על תחום קופות הגמל:
1) עובדים המועסקים בארגונים ובחברות המעוניינים לבצע הפרשות לקופות גמל – זכאים להפרשות המתבצעות ע"י המעסיק. 

2) סכומים אשר נצברו בקופת הגמל עד לשנת 2008 יהיו ניתנים למשיכה החל מגיל 60 כסכום חד-פעמי. כספים שנצברו החל משנת 2008, ניתן יהיה לקבל כקצבה חודשית קבועה. בנוסף, ניתן להעביר את קופת הגמל לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים.
3) ישנו מגוון רחב של קופות גמל המתאימות לייעודים שונים: קופות גמל לשכירים, עצמאיים, להשתלמות ועוד. כך למשל, ישנה  "קופת גמל אישית לפיצויים" שמטרתה, בין היתר, להבטיח את זכותו של אדם לקבל פיצויים במקרה של פיטורים. 
 
4) שכירים החוסכים באמצעות קופות גמל נדרשים להפקיד לקופתם עד 7 אחוזים מסך שכרם. לכך מתווסף רכיב נוסף של 6% אחוזים המופרשים ע"י המעסיק שיכול להגדיל אותם עד 7.5%. חוסכים עצמאים נחשבים כמעסיקים של עצמם, ועל כן הם רשאים להפקיד לקופת הגמל שלהם עד 16% מהכנסתם החודשית. בנוסף, הם יהיו זכאים להטבות מס בגין הפרשותיהם.
 
חיסכון פיננסי ( צילום https://www.123rf.com/ )חיסכון פיננסי ( צילום https://www.123rf.com/ )
5) אדם החוסך כספים באמצעות קופת גמל יכול לבחור "מוטבים" אשר אליהם יועברו חסכונותיו במקרה של פטירה  (חלילה) . עדכון שמות המוטבים נעשה באמצעות מילוי טופס ייעודי אצל החברה האחראית על ניהול קופת הגמל (למשל בתי השקעות). את שמות המוטבים ניתן לעדכן גם באמצעות צו קיום צוואה בתנאי שהצו כולל הוראה מפורשת ומאוחרת למינוי המוטבים. 
6) בסוף שנת 2016 הושק מוצר חיסכון חדש וגמיש –  "קופות גמל להשקעה". להבדיל מקופות הגמל הקיימות, קופת הגמל להשקעה מתאימה לכל טווחי החיסכון – קצר בינוני או ארוך, היא מאפשרת לחוסך לשמור על נזילות כספית ולעבור בין מסלולי החיסכון השונים ללא תשלומי עמלות ו/או קנסות למיניהן. עפ"י רוב, קופות הגמל להשקעות תנוהלנה ע"י חברות ביטוח ובתי השקעות מקצועיים בתמורה לתשלומי דמי ניהול קבועים (הנעים בממוצע בשיעורים שבין 0.7%-0.9% אחוזים).
7) קופות הגמל להשקעה מאפשרות לכם להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלכם וליהנות מפטור מלא ממס הכנסה (ככל ותימשכו את הכספים הנמצאים בקופה לאחר גיל הפרישה). בנוסף, קופות גמל להשקעה הן דרך חכמה ומצוינת לחסוך כסף עבור ילדכם. 
8) כל משיכה המתבצעת בצורה הונית – תחויב במס רווח-הון בשיעור של 25% על הרווח שהצטבר בקופה. 
9) בקופות הגמל להשקעה ניתן לחסוך עד 70,000 בשנה קלנדרית באמצעות הפקדה חד פעמית או באמצעות הפקדות חודשיות קבועות ו/או משתנות או שילוב שלהם. לדוגמא: משפחה בת 5 נפשות שבה כל אחד מפקיד עד 70,000 שקלים בשנה תוכל לחסוך סכום של עד 350,000 שקלים!
10) קופות הגמל להשקעה נבדלות זו מזו מבחינת מסלולי החיסכון ותמהיל ההשקעות השונים שהן מציעות. בנוסף, ההבדלים ביניהם מתבטאים בין היתר גם ברמת התשואות ובדמי הניהול השוטפים. מי שמעוניין בכך, יוכל לפתוח קופת גמל בקלות גם דרך האינטרנט. עם זאת, מוטב לבצע השוואה בין מספר קופות גמל בכדי לוודא כי אתם בוחרים בקופה האידיאלית בעבורכם. 
המידע לעיל נכון למועד כתיבתו, ההסדר התחקיתי והכללים החלים בנוגע לכל אחד מהמוצרים המפורטים עשויים להשתנות מעת לעת. האמור אינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. החברה המנהלת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ מבית מיטב דש ואיילון ביטוח.