מדד המחירים לצרכן ירד בחודש אפריל בשיעור של 0.3%. כך מסרה היום (שישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ירידת מחירים בולטת בשיעור של 3.3% נרשמה בסעיף התחבורה. לעומת זאת, עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות – 4.8%, הלבשה – 3.1% ומזון – 0.7%. מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 0.4% וב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2019-אפריל 2020) ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.6%.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גם פרסמה את מדד מחירי הדיור, שאינו מהווה חלק ממדד המחירים. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר-מרץ, לעומת החודשים החודשיים שקדמו להן עולה כי מחירי הדירות עלו ב-0.6% ובכך השלימו עלייה של 4.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחווזות נמצאו עליות מחירים במחוזות מרכז – 0.8%, צפון ותל אביב – 0.7% כל אחד, ירושלים – 0.6% ודרום – 0.2%. לעומתם מחוז יפה נותר ללא שינוי. במדד מחירי הדירות החדשות נמצא, כי חיריהן עלו בפברואר-מרץ בשיעור של 1% ובכך שלימו עלייה של 0.5% עומת תופ המקבילה אשקד.

שיעור העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית (מחיר למשתכן) והשתתפו בחישוב מהווה 39.6%. המחיר הממוצע הכלל ארצי של עסקה לרכישת דירה עמד ברבון הראשון על 1.609.6 מיליון שקל, ברבעון הקודם עמד המחיר הממוצע על 1.544.2 מיליון שקל.