כל בעל עסק המשגר המחאה שחזרה לבית עסק אחר או אפילו ללקוח או קניין פרטי שקיבל החזר, מייצר מעין מעגל מסחרי קלוקל המערער את ביטחונם של עסקים וגורמים אחרים.

מנגד, רבים תוהים כיצד לפעול מול התופעה. בשלב הראשוני מובן שייווצר קשר בין שני הגופים כדי להצביע על חזרת המחאה והותרת החוב על כנו, אך משלא נוחלים הגובים הצלחה בלגבות את חובם, הם נאלצים לחשב את צעדיהם האלה, כאשר האמונה של רובם היא שמהלכי גבייה באמצעות עורך דין גבייה תהיה כרוכה בעלות גבוהה מידי, כך שה"מלחמה" תהיה מיותרת. 

מדוע יש להיעזר בעורך דין לגביית החוב?
עליכם לקבל את התמורה הכספית שמגיעה לכם ולכן אין צורך לוותר על החוב או פנייה לגורם מקצועי בנושא. השימוש בעורך דין המטפל בסוגיית צ'קים חוזרים למעשה יעזור לכם לא רק לגבות את החוב במלואו, אלא גם לנהל את התהליך באופן שקול ומושכל, ללא פגיעה באינטרסים. עורכי הדין בתחום יודעים היטב כיצד לפעול מול חברות ועסקים בחובות והם יוכלו ללוות בנושא, לייעץ ולכוון, כמובן גם לייצג במידת הצורך. 

בנקודה הזו חשוב לציין שכל סיוע בגבייה מגורם שלישי נחשב לעבירה פלילית ועשוי להסב לכם יותר נזק מתועלת. אנשי עסקים תוססים ונרגזים בנוגע לחובם נוטים להסתייע בגורמים מפוקפקים על מנת "לסגור חשבון" והדבר עשוי לגרום לכך שהאצבע המאשימה והחמורה מכל תופנה כלפיכם ותהיה כרוכה בענישה פלילית כבדה. לכן יש להימנע מכך בכל תוקף.

תמרורי אזהרה: כיצד מזהים עסק במשבר?
אם אתם מקבלים תשלום קבוע מצד עסקים וחברות מסוימות, גם אם מדובר בהתקשרות חדשה ובתשלום ראשון, אפשר לזהות מספר סימנים מטרימים לבעיות כלכליות מצד אותה חברה. סימנים אלה הם כמובן לא מפורשים, אבל יכולים ללמד אתכם לגבי מצבו הנוכחי של העסק וחשוב להתייחס אליהם, כדי לצמצם סיטואציות בעייתיות וכשלים בגביית חובות:

משבר אישי: בעלי העסקים הם גם אנשים פרטיים שנתונים לכורך המציאות ועל כן עלולים לצאת מאיזון כלכלי ככל שהדבר נוגע לחייהם האישיים. גירושין למשל, אבדן או מחלה של אדם קרוב ואפילו נסיבות רפואיות אישיות – כל אלה עשויים להשפיע במהירות על תזרים המזומנים בעסק ולפגוע בהתנהלותו. 

שינויים במדיניות – כאשר כמות ההזמנות מכם עולה או יורדת בחדות, כאשר אתם נחשפים לרה-ארגון שבמסגרתו עוזבים עובדים וותיקים או מגוייסת כמות גבוהה של עובדים חדשים וכן בכל מצב שבו מעדכנים אתכם על שינויים במתווה העבודה, באנשי הקשר או אופן התשלום (למשל דחיית מועד תשלום מהעשירי לחודש לשוטף פלוס 30) יש צורך לשאול לסיבה. מובן שעסקים מעוניינים להתייעל והדבר לא בהכרח מעיד על קשיי גבייה, אך חשוב לוודא את הדברים ולשאול כל שאלה רלוונטית.

בעיות פיננסיות בולטות – אם ידוע לכם שהחברה ערכה גיוס כספים, נטלה הלוואה בנקאית, יצאה למכירה או שהיא מצהירה בפניכם על הקפאת התשלום עד שלקוחותיה ישלמו, אלה סימנים מעוררי חשד גבוה. כמו כן, תמרור אזהרה נוסף יכול להיות לקוח גדול מאוד שעזב את החברה או שהגיש בקשה לפשיטת רגל.

אין קול ואין עונה – מצב שבו אתם חשים שהדברים מתעכבים, שנאמר לכם שהחשבונית אבדה או שהיא ממתינה זמן רב מידי לאישור, שיש התנגדות לחשבונית בנימוקים תמוהים, שאתם לא משיגים את מורשה החתימה על השיקים טלפונית, או כאשר אתם לא מצליחים ליצור קשר עם הבעלים או מי מהעובדים שלו בטלפון או במייל. 

הפרת הבטחה – אם התשלום שניתן לכם הוא חלקי, או כאשר העסק מצהיר בדיעבד וזמן רב לאחר מועד הביצוע על חוסר שביעות רצון וזאת למרות שהעבודה הוגשה על פי כל התנאים שסוכמו, כאשר התשלומים לא מתקבלים לעולם במועד או משולמים בכל פעם בדרכים שונות. 

מעבר למשכן חדש - כאשר בית העסק מתחדש במקום חדש וקטן יותר, ניתן להסיק שהחברה בתהליכי צמצום. אם המקום גדול יותר, מדובר בצמיחה, אך היא תמיד מתבטאת בצורך ביותר הון חוזר ולפעמים אפילו תתבטא בדחיית תשלומים. זהו מצב שמעיד על כך שאין לאותה חברה את ההון הדרוש כדי להתרחב באמת ואם היא לא תתנהל באופן מדויק, היא תאלץ לקצץ בתקציבים במהירות. 

כיצד גובים את החוב?
מתוך הבנה שתהליך הגבייה של שיקים חוזרים עשוי להיות ארוך ומורכב, הוחל תיקון לחוק ההוצאה לפועל, שקובע כי ניתן לגבות חוב קיים דרך הוצאה לפועל ללא סיוע משפטי, כאשר סכום השיקים הינו עד 10,000 ₪. הדבר מכונה "ההליך המקוצר".

למעשה, מאותו הרגע יפעל מוסד ההוצאה לפועל מול החייב בתכתובות אזהרה ובשלב מאוחר יותר אם לא יוסדר הנושא, תשית עיקולים שונים וסנקציות, דוגמת: עיקול חשבון בנק, צו הבאה, עיכוב יציאה מהארץ, מאסר, עיקול על הרכבים של החברה וכד'). 

כאשר החוב גבוה יותר או שדרושים לכם צעדים דרסטיים וחמורים כדי להבטיח שהתשלום יתקבל בוודאות, יש לפנות לעורך דין גביית חובות מיומן, שיפעל במהירות ובנחישות מול החייב. ככל שהחוב גדול וחמור יותר ונמשך לאורך תקופה ארוכה, כך הסיכויים לגבות אותו הולכים וקטנים. עורך הדין ינסח מכתב התראה לתשלום הכולל את סך החוב, התאריך שבו התחיל להיצבר ומועד החלת שלבי הגבייה הבאים, במידה ומכתב זה יוותר ללא מענה. אם החוב לא ייסגר עד למועד הנקוב, יהיה ניתן לתבוע את בעל העסק בבית המשפט וכמובן לפעול באמצעות עורך הדין כבר מבראשית מול לשכת ההוצאה לפועל, כדי להחיל עליו תכתובת, סנקציות ועיקולים מטעמה. תהליך גביית חובות מטעם עורך דין הוא הדרגתי, אך יעיל במיוחד. הוא מפעיל לחץ מוגבר על החייב ומאפשר לו לסלק את חובו בכל שלב בדרך, מה שיגדיל את הסיכויים לכך שכספכם יתקבל במהירות ובמלואו.