שר האנרגיה והתשתיות יובל שטייניץ (הליכוד) ייצא היום (ראשון) לקהיר, לכינוס אזורי ראשון של פורום גז טבעי. שטייניץ קיבל הזמנה אישית לפורום, שיתקיים בחסות נשיא מצרים עבד אל־פתאח א־סיסי ושר האנרגיה המצרי טארק אל־מולא. בכנס צפויים להשתתף גם שרי האנרגיה של יוון, קפריסין וירדן ונציגים מאיטליה ומהרשות הפלסטינית.

ביומיים הראשונים ישתתפו בכנס שרי האנרגיה וביום השלישי הוא יתמקד בדיונים של דרגים מקצועיים. על הפרק יועלו נושאים אזוריים הקשורים למשק הגז הטבעי ואפשרויות לשיתופי פעולה בתחום. בין היתר יועלו לדיון נושאים כמו רגולציה, הסכמים בין מדינות וגופים, התרומה הכלכלית של הגז הטבעי ופיתוח תשתיות להפקה והובלה. ייתכן שבעתיד יצורפו מדינות נוספות לפורום ובדיונים ישתתפו גם גורמי מקצוע ונציגי חברות מהסקטור הפרטי.

בסביבתו של שטייניץ העריכו כי היעד יהיה ליצור פורום של המדינות מהאזור שיתכנס מדי שנה לדיון בנושאים הקשורים לגז הטבעי. פיתוח שדות הגז הטבעי לווייתן, כריש ותנין מחזק את מעמדה של ישראל כשחקנית חשובה במשק האנרגיה האזורי.


"הזמנת השר שטייניץ לכנס במצרים היא תוצאה חיובית נוספת של מתווה הגז, בצד התרומה הכלכלית וההפחתה המשמעותית של השימוש בפחם וזיהום האוויר בעקבות זאת", אמרו מקורבי שטייניץ.
 
לפני כשנה נחתם הסכם ליצוא גז טבעי למצרים ממאגרי תמר ולווייתן בהיקף של כ־15 מיליארד דולר לעשור הקרוב. באוקטובר נחתם הסכם נוסף לאספקת גז טבעי לשתי חברות ירדניות, הפועלות בסמיכות לים המלח, באמצעות מאגר תמר.