ממשלת פינלנד חשפה הבוקר (שישי) את הממצאים הראשונים ממחקר "ההכנסה הבסיסית לכל", שהסתיים לפני כחודש לאחר כשנתיים. מהודעת הממשלה הפינית עולה כי הכנסה בסיסית לא עודדה את המובטלים לעבוד יותר ולהרוויח יותר, כפי שקיוו בממשלה המקומית בתחילת הניסוי. 

במהלך המחקר, 2,000 פינים הפכו למובטלים הראשונים בעולם שנהנים מהבטחת הכנסה מהמדינה, בין אם מצאו עבודה או לא. המחקר ניסה לבחון אלטרנטיבה לחידוש מודל הביטוח הלאומי של המדינה, נושא מרכזי שעמו צפויה להתמודד הממשלה לאחר הבחירות לפרלמנט, שייערכו בחודש אפריל. 
ב-30 במארס 2016 פרסם המכון לביטוח חברתי בפינלנד דוח מקדים בנושא. הדוח כולל מספר מודלים של הכנסה בסיסית, כולל בין השאר תשלום לכל ללא תנאי שיתבצע במקום תשלומי ההטבות הקיימות, תשלום חלקי ומס הכנסה שלילי. הוועדה המליצה אז לאמץ מודל חלקי של הכנסה בסיסית לצורך ההתנסות הראשונית. 
 

מודל זה היה אמור לאחד לדעת חברי הוועדה את מירב היתרונות המקיימים ביטחון סוציאלי בסיסי, ולא יפגע ביתרונות שמושגים באמצעות רווח מעבודה. מומלץ לקיים ניסויים מסוגים שונים לבחינת המודל, חלקם בקנה-מידה לאומי וחלקם בקנה-מידה אזורי.

בינואר 2017 החל בפינלנד הניסוי הכולל, שבו השתתפו כאמור כ-2,000 אנשים שהוגרלו באופן רנדומלי מקרב האזרחים אשר קיבלו בעברם דמי אבטלה או קצבה אחרת מהמדינה. במסגרת הניסוי קיבלו משתתפיו סכום חודשי בלתי תלוי ופטור ממס בסך 560 יורו.

גם בישראל עלתה בעבר הצעה לקיים את המחקר. למעשה, ישנה כוונה של מנהלת המידע והמחקר של המוסד לביטוח לאומי בישראל לנסות ולהציע ניסוי במודל לבחינתו ביחס לאופי החברה בישראל. ב-2018 פרסם מכון המחקר פורום קהלת מחקר והצעה המפרטת כיצד ניתן ליישם מודל של הכנסה בסיסית, בהתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.