כ-150 ירדנים יגיעו לעבוד במלונות באילת בתחילת חודש נובמבר. העובדים הראשונים אשר יועסקו בתחום המלונאות באילת מיועדים להחליף את המסתננים הבלתי חוקיים, המועסקים כיום בענף.

בכך למעשה, תיכנס יוזמת המשנה לראש הממשלה ושר הפנים, סילבן שלום, לתוקפה. כזכור, השר שלום אישר לאחרונה את המתווה שגיבשה רשות האוכלוסין וההגירה ולפיו יועסקו עובדים ירדנים בענף המלונאות באילת.

ביוני אשתקד, אישרה הממשלה את ההסדר, שיאפשר העסקת הירדנים בבתי המלון באילת בלבד, למקצועות שאינם עבודה מועדפת. ההסדר אמור לספק פתרון יציב וזמין של כוח אדם לבתי המלון בהתאם לצרכיהם ולתפוסה בהם.

על פי המתווה, העובדים יקבלו אשרת עבודה יומית ובכל סוף יום עבודה ישובו לבתיהם בירדן. העובדים יועסקו במגוון עבודות מלונאות, לרבות חדרנות, שטיפת כלים וניקיון.