"קיימים ליקויים וכשלים בדרך שבה אגף התקציבים במשרד האוצר מתקצב, מנצל ומשקף את הרזרבות בתקציב", כך מתריע היום (רביעי) מבקר המדינה, יוסף שפירא. הביקורת העלתה, כי ההיקף הכספי של הרזרבות התקציביות לשנים 2018-2017 הסתכם בכ-20 מיליארד שקלים. "קיימת ריכוזיות גבוהה של אגף התקציבים בשלב ביצוע התקציב", קבע. 
 
"למרות שהיקף תקציבי הרזרבות בתקציב המדינה נמצא במגמת ירידה, אגף התקציבים עדיין פועל בריכוזיות גבוהה במאזן הכוחות בשלבים שונים של תהליך התקצוב של הרזרבות - אם בשלב החקיקה של חוקי התקציב ואם בשלב ביצוע התקציב", קובע מבקר המדינה ומתריע כי "על פי מחקרים שנעשו בשנים האחרונות ריכוזיות תקציבית גבוהה עלולה לפגוע באפקטיביות של הממשלה".

בדוח נטען עוד על קיומן למעשה של רזרבות בשל תקצוב יתר מתמשך של תכניות בתקציב המדינה שאינן מוגדרות כרזרבה ונמצאו תכניות שהן יעד לקבלת תקציבים בשל תקצוב חסר מתמשך. "הממצאים שהועלו בדוח מלמדים על בעיות ברמת השקיפות בתקציבי הרזרבות של אגף התקציבים כלפי הכנסת בשלב אישור תקציב המדינה ועל בעיות ברמת השקיפות כלפי הכנסת והציבור בסעיפים שבניהולו", קובע עוד מבקר המדינה ותוקף את התקצוב, תחת הכותרת 'הוצאות שונות' ו'הוצאות פיתוח אחרות' שלטענתו אין בהם הפירוט הנדרש.

"ריכוזיות גבוהה באגף התקציבים. מבקר המדינה שפירא. צילום: פלאש 90
"ליקויים אלה פוגעים ביכולתם של מקבלי ההחלטות ללמוד על השימושים והמטרות שלשמם הוקצו סכומי הרזרבה וסעיפי התקציב שבניהולו של האגף ועל יכולתם לבקר את התקצוב וביצועו", מציין עוד מבקר המדינה בדוח.
 
עם זאת, שפירא מוסיף שבשנים האחרונות פועל אגף התקציבים להגברת השקיפות ולהנגשת תקציב המדינה לציבור. "על הממשלה, שר האוצר והממונה על התקציבים לעשות בדק בית יסודי בנושא ולפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים שהועלו בדוח זה, לרבות בחינת דרך התקצוב והניול של הרזרבות", מסכם שפירא, "על הממונה על התקציבים לצמצם ככל הניתן את היקף הרזרבות הנתונות לשליטתו ובכלל זה גם את הרזרבות הקיימות בסעיפים שבניהולו ולמעשה מיוחדות לתחומי פעולה השייכים למשרדי הממשלה המקצועיים ולהגביר באופן משמעותי את השקיפות ויכולת הבקרה עליהן. צעדים אלה יאפשרו לשפר את השימוש בתקציבי הרזרבות ככלי אחראי ומושכל לשימושים בלתי צפויים בהן ולהגדיל את יעילות הממשלה באמצעות תקציב המדינה".

שפיר בתגובה לדו"ח המבקר: “מבקר המדינה מאשר את הדברים שהתרעתי נגדם במשך שנים: משרד האוצר פיתח שיטה סודית להחבאת תקציבים ומפקיר את כספי המיסים שלנו במקום להעביר אותם לשירותים החברתיים. חייבים לעצור את השיטה הזו”.
 
ח"כ שפיר שהעבירה את המידע על התקציבים הסמויים למבקר המדינה בשנים האחרונות, ועתרה נגד השיטה של משרד האוצר לבג”צ, אמרה היום עם פרסום הדו"ח כי “משרד האוצר תפר שיטה סודית לצמצום ההשקעה של המדינה בשירותים לאזרח, באמצעות הסתרת תקציבים בקופות סודיות שאינן מדווחות לציבור ואינן מנוצלות כלל. כספי המיסים שלנו הולכים לפח".

עוד אמרה כי "בזמן שאזרחי ישראל משלמים מיסים גבוהים ומקבלים שירותים חברתיים עלובים, באוצר משקרים להם ש"אין כסף" ומצמצמים תקציבים. המבקר מאשר את טענותיי נגד האוצר מאז שהגעתי לוועדת הכספים של הכנסת - ונותן רוח גביתלמאבק שלנו ולעתירה לבג”צ נגד ההתנהלות הזו, שגוזלת את כספו ואת זכויותיו של הציבור הישראלי".