בנק ההשקעות הבינלאומי ורבורג פינקוס מנהל מגעים מתקדמים לצירוף חברת הביטוח הראל כמשקיע אסטרטגי ללאומי קארד. מגעים מתנהלים עם גורמים נוספים בענף הביטוח, מתוך מגמה למכור 20% ממניות החברה לאותו הגוף.העסקה מתבקשת לאור העובדה שמבנק לאומי נמנעה האפשרות להחזיק ב־20% ממניות חברת האשראי, שאותה מכר לוורבורג פינקוס. העסקה המתגבשת תיעשה לפי שווי הנאמד ב־2 מיליארד שקל. 
 
על פי ההערכות, המכירה תושלם עד סוף 2018, לאחר קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, מהפיקוח על הבנקים והממונה על ההגבלים העסקיים. 

עם השלמת העסקה תיכנס לאומי קארד לתחומי פעילות נוספים ובראשם ענף הביטוח. בכוונת חברת האשראי להתחיל במכירת מוצרי ביטוח, באמצעות סוכנות ביטוח.

עם זאת, היא לא תיכנס לשותפות ישירה בחברת ביטוח. יש לציין כי בכוונת בנק ההשקעות לחלק כדיבידנד עודפים של כחצי מיליארד שקל, שנצברו בקופת לאומי קארד.

בתוך כך, אתמול מסר ירון בלוך, מנכ”ל לאומי פרטנרס, לרקפת רוסק עמינח, מנכ”לית בנק לאומי, על פרישתו מהתפקיד. בלוך, המשמש גם כיו”ר לאומי קארד, עתיד להיענות להצעת ורבורג פינקוס ולשמש כנציגה בישראל. במקביל הוא גם יהפוך ליו”ר הדירקטוריון הקבוע של לאומי קארד. ועדת איתור בראשות רונן אגסי, יו”ר לאומי פרטנרס, תאתר בשבועות הקרובים מנכ”ל שיחליף את בלוך.
 
עלות העסקתו של בלוך בתפקידו בלאומי פרטנרס מוערכת בכ־4.5 מיליון שקל. התשלום חורג ממגבלת שכר הבכירים במערכת הבנקאית, משום שלאומי פרטנרס אינה נחשבת “בנק”. עדיין לא ברור מה תהיה עלות העסקתו של בלוך בלאומי קארד, אבל סביר כי היא תהיה גבוהה משמעותית ממה ששולם לו בבנק.
 
בלוך מסר ל”מעריב” כי הוא עוזב את הבנק לאחר עשר שנים כדי לחפש אתגרים נוספים. “עשיתי קדנציה ארוכה ואינטנסיבית ויש הזדמנות ואתגרים חדשים שמעניינים אותי. בחמש השנים עסקנו במגוון רחב של פעילויות, עם תוצאות טובות ותרומה לבנק. המודל שבנינו מוכיח את עצמו, אבל מיציתי את עצמי”.