בנק ישראל הודיע היום (שני) כי החליט להעלות את שערי הריבית במשק ב-0.15% לרמה של 0.25%. הפעם האחרונה שהבנק המרכזי שינה את הריבית הייתה במרץ של שנת 2015. מדובר בעליית הריבית הראשונה מאז שנת 2011, מאז הריבית נמצאת רק בכיוון ירידה, וזו כאמור העלייה הראשונה. למעשה ממרץ 2015 לא חל שינוי בריבית בנק ישראל.

בנק ישראל צפוי להיוותר בתחום זה גם בחודשים הקרובים. "הציפיות והתחזיות לשנה מהמקורות השונים נעות סביב רמה של 1%", אמרו בבנק ישראל. זאת ועוד "ניתוח מכלול הנתונים והאינדיקטורים העדכניים אודות הפעילות הכלכלית מביא להערכה שהמשק מתכנס לקצב הצמיחה הפוטנציאלי. ברבעונים השני והשלישי חלה האטה מסוימת בקצב הצמיחה של המשק, אך האינדיקטורים השוטפים לפעילות תומכים בהערכה שהמשק מצוי בתעסוקה מלאה, ובפרט, נתוני שוק העבודה ההדוק מצביעים על רמה גבוהה של הביקושים. מחירי הדירות התייצבו בחודשים האחרונים. מסתמנת התייצבות במספר העסקאות ובהיקף המשכנתאות, תוך עלייה קלה בריבית המשכנתאות".

יש עוד לציין כי השקל נחלש ב-3.6% במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי וב-3.2% מול הדולר. בהודעת בנק ישראל עוד נאמר כי גם "לאחר העלאת הריבית ב-0.15 נקודות אחוז המדיניות המוניטרית הנה מרחיבה, ותמשיך לתמוך בהשגת יעדי המדיניות. הוועדה מעריכה שתוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר". 

פרופ' אמיר ירון
שמואל בן אריה, מנהל השקעות ראשי לשוק המקומי בפיוניר ניהול הון, ציין: "כשמסתכלים על המצב הכלכלי במשק נראה שאין מנוס מהעלאת ריבית וזו הסיבה שבנק ישראל הודיע על כך היום. הדבר היחיד שמעיב על ההחלטה, זו העובדה שהצעד הזה היה ראוי אם היה קורה בסוף כהונתה של קרנית פלוג" .
ואילו ליאור יוחפז, סמנכ"ל השקעות, בית ההשקעות הלמן-אלדובי אומר, "בנק ישראל העלה את הריבית ב- 0.15% בעוד השוק גילם העלאה ראשונה רק בתחילת 2019. ההעלאה הזו מפתיעה על רקע זה שהנגיד החדש, פרופ' אמיר ירון, עדיין לא נכנס לתפקידו וההחלטה התקבלה בלעדיו, וזאת כשאין סיבה דחופה לדחייה של ההחלטה לחודש הבא. ההחלטה נראית תמוהה גם על רקע זה שהחוזים על האינפלציה ל- 12 חודשים קדימה נסחרו הבוקר מתחת ל- 1%, כלומר מתחת ליעד של בנק ישראל, וגם תחזיות הכלכלנים בשוק לא מדברות על אינפלציה מעל לאמצע היעד של בנק ישראל".
 

"הוועדה המוניטארית מונה היום חמישה חברים, כבר ראינו בהחלטות הקודמות שני חברים שהצביעו בעד העלאת הריבית. ההערכה שלנו הייתה שלא ימצא עוד קול בעד העלאת הריבית ערב כניסתו של נגיד חדש וסיום תפקידה של הנגידה הזמנית. לקראת סיום תפקידה של הנגידה פלוג היו חששות בשוק שהיא תרצה לקחת קרדיט על העלאת ריבית ראשונה ולהביא אותה מוקדם מהנדרש. על אף ההעלאה המוקדמת, בחודשים הקרובים האינפלציה תמשיך להסתובב סביב החלק התחתון של יעד בנק ישראל, אם נשקלל את הירידה במחירי הנפט, במידה ותימשך, סביר שלא נראה המשך העלאות".