רווחי קבוצת שיכון ובינוי צנחו ברבעון השלישי של השנה ב־77% ל־13.8 מיליון שקל, כאשר הירידה החדה ברווח מוסברת בהפסד חד־פעמי של 37 מיליון דולר בשל הסתבכותה בפרשת שוחד של חברת הבת SBI (סולל בונה עבודות חוץ) באפריקה.

על פי הנתונים, מתחילת השנה זינקו הרווחים ב־46% ל־216.6 מיליון שקל. הונה העצמי מסתכם ב־2.4 מיליארד שקל. שיכון ובינוי, הנשלטת על ידי נתי סיידוף, שרכש את השליטה משרי אריסון, מנוהלת על ידי משה לחמני כאשר תמיר כהן מכהן כיו"ר. עוד עולה כי צבר הזמנות מסתכם ב־13.4 מיליארד שקל, בנוסף ל־2.2 מיליארד שקל של פרויקטים שנכנסו לאחר הדוחות. המכירות הסתכמו ברבעון השלישי ב־1.46 מיליארד שקל, בדומה לתקופה המקבילה.

החברה ספגה מתחילת השנה ירידה בהכנסות של 487 מיליון שקל במגזר קבלנות, תשתית ובנייה, ומירידה בהיקף ביצוע של פרויקט אשלים. גם שוק הבנייה המקומי לא היטיב עם הקבוצה. הכנסות זרוע המגורים שיכון ובינוי נדל"ן נשחקו מתחילת השנה ב־187 מיליון שקל, כאשר הירידה קוזזה בחלקה בהכנסות ממכירת קרקעות. ברבעון השלישי נמכרו 128 דירות לעומת 124 בתקופה המקבילה.

מתחילת 2018 נמכרו 247 דירות בלבד לעומת 462 בתקופה המקבילה ו־803 דירות לפני שנתיים. רווח חד־פעמי של 331 מיליון שקל נרשם ממכירת האחזקות בכרמלטון (מפעילת מנהרות הכרמל) ובנתיבי הצפון.

עוד דווח כי שיכון ובינוי בוחנת את המשך אחזקותיה בחברת הדיור הברלינאית ADO, כאשר היא בוחנת הצעת רכישה מקרן ההשקעות אפולו (שכבר רכשה את אחזקות יעקב לוקסנבורג), אבל מחלוקת על המחיר מעכבת את העסקה. מיקי דיין, מבעלי המניות הגדולים ב־ADO, יצטרף בקרוב לדירקטוריון.

החברה בוחנת מנועי צמיחה חדשים כמו כניסה לפעילות בארה"ב בתחום האנרגיה, בנוסף לפעילות באנרגיות מתחדשות. מנכ״ל שיכון ובינוי, משה לחמני, מסר ל"מעריב" בתגובה לדברים: "החברה מצויה בבניית תוכנית אסטרטגית חדשה, והעובדים ממשיכים להוביל קדימה בביצוע מדויק ומסירות של פרויקטים קיימים. אנו נערכים למגה־פרויקטים שבהם זכינו כמו הקמת מטה אגף התקשוב ופיקוד דרום והקמת מרכז למחזור פסולת בשפד"ן".