המשרד להגנת הסביבה הודיע היום (רביעי) לחברת נובל אנרג'י, המפעילה את אסדת לוויתן, כי הוא דוחה את בקשתה להיתר פליטה במתכונתה הנוכחית. זאת, בשל פער הנוגע למספר הרכיבים הצפויים להיות באסדה. משמעות דחיית הבקשה היא, בין היתר, כי על החברה לשאת מחדש בכל העלויות הכרוכות בהגשה נוספת של בקשה להיתר הפליטה, בהיקף של מאות אלפי שקלים. בבקשה של נובל שעודכנה ביוני 2018, צוין כי יהיו באסדה 1,403 רכיבי ציוד בעלי פוטנציאל דליפה של חומרים אורגניים - מה שעשוי להיות מקור פליטה. מומחי המשרד להגנת הסביבה, שבחנו את סבירות הנתונים ואת הבקשה, דרשו מנובל לבצע גם בדיקה חוזרת של מספר זה.לאור הבדיקה החוזרת, שבוצעה על ידי חברה חיצונית, באוקטובר 2018 נובל אנרג'י עדכנה כי מספר הרכיבים העדכני הוא 8,852 רכיבים. מדובר בשינוי מהותי, שלאורו המשרד להגנת הסביבה דוחה את בקשתה הנוכחית של החברה. המשרד מדגיש כי אם נובל אנרג'י תבחר להגיש מחדש את הבקשה, עליה לכלול בה אמצעי טכנולוגיה מיטבית לציוד, כולל רכיבים ללא דליפות, וכי על החיבורים להיות אטומים.